Đặt banner 324 x 100

Góc Tìm Chủ Cho Em xe trộn bê tông Hino 12 Khối đời 2017 giấy tờ sẵn giao, hoạt động tốt!


Góc Tìm Chủ Cho Em xe trộn bê tông Hino 12 Khối đời 2017 giấy tờ sẵn giao, hoạt động tốt!
Xe chưa qua sử dụng tại việt nam đã nằm tại bãi; Bảo hành hơn cả xe mới có hỗ trợ 80% bank.
Giá 1.X nhỏ tỉ Liên hệ 070402.9999 để được tư vấn và xem xe trưc tiếp
-----------------------
#xetronbetong #xetronbetonghowo  #xebombetong #xetronbetongsany #xechobetong  #xecongtrinh #xexaydung #xebomzoomlion #xebontronbetong #tronbetong #xebetong #xebonbetong #xedobetong  #muaxetronbetong