Đặt banner 324 x 100

Chuyên cung cấp tụ điện B43586-S3468-Q1 EPCOS chính hãng


Chuyên cung cấp tụ điện B43586-S3468-Q1 EPCOS chính hãng

Ứng dụng:

Bộ chuyển đổi tần số

Tính năng:

Tuổi thọ hữu ích kéo dài, độ tin cậy cao

Đặc tính điện tốt và kích thước nhỏ

Khả năng hiện tại gợn sóng cực cao

Cấu trúc được hàn hoàn toàn đảm bảo tiếp xúc điện đáng tin cậy

Có sẵn phiên bản với cấu trúc tối ưu hóa để làm mát cơ sở (giải pháp 2 miếng đệm)

Có sẵn phiên bản có dấu điện cảm thấp

Chất điện phân tự chữa cháy

Cấu trúc:

Sạc-chống xả, cực

Vỏ nhôm với tay áo cách nhiệt

Cực có kết nối đầu cuối vít

Gắn với vòng đệm, kẹp hoặc đinh tán ren

Đế của loại có đinh ren và d≤76,9mm không được cách điện, loại có d = 91 mm có đế cách nhiệt hoàn toàn

B43586-S3468-Q3 MKD230-D-0.5 MKD230-D-0.7 MKD230-D-1.0 MKD230-D-1.5 MKD230-D-2.0 MKD230-D-2.5 MKD230-D-5.0 MKD230-D-7.5 MKD230-D-10.0 MKD230-D-12.5 MKD230-D-15.0

MKD400-D-1.0 MKD400-D-1.5 MKD400-D-2.0 MKD400-D-2.5 MKD400-D-5.0 MKD400-D-6.3 MKD400-D-7.5 MKD400-D-8.3 MKD400-D-10.0 MKD400-D-12.5 MKD400-D-15.0 MKD400-D-16.7 MKD400-D-20.0 MKD400-D-25.0 MKD400-D-30.0  MKD415-D-1.0 MKD415-D-1.5 MKD415-D-2.0 MKD415-D-2.5 MKD415-D-5.0 MKD415-D-6.3 MKD415-D-7.5 MKD415-D-10.0 MKD415-D-12.5 MKD415-D-15.0 MKD415-D-20.0 MKD415-D-20.8 MKD415-D-25.0 MKD415-D-30.0  MKD440-D-0.9 MKD440-D-1.0 MKD440-D-1.2 MKD440-D-1.5 MKD440-D-2.0 MKD440-D-2.1 MKD440-D-2.5 MKD440-D-4.2 MKD440-D-5.0 MKD440-D-6.3 MKD440-D-7.5 MKD440-D-8.3 MKD440-D-10.0 MKD440-D-10.4 MKD440-D-12.5 MKD440-D-15.0 MKD440-D-16.7 MKD440-D-20.0 MKD440-D-20.8 MKD440-D-25.0  MKD440-D-28.0  MKD440-D-30.0  MKD440-D-33.0  MKD440-D-33.8  MKD480-D-1.5 MKD480-D-2.0 MKD480-D-2.5  MKD480-D-5.0 6 MKD480-D-6.3  MKD480-D-7.5  MKD480-D-8.3 MKD480-D-10.4  MKD480-D-12.5  MKD480-D-15.0  MKD480-D-16.7  MKD480-D-20.0  MKD480-D-20.8  MKD480-D-25.0 MKD480-D-30.0  MKD480-D-33.0

B25620B1577K203 B25620B1737K203 B25620B1108K203 B25620B1167K321 B25623B1197K304 B25620C1227K321 B25623B1257K304 B25620B1267K321 B25623B1297K304 B25620B1317K323 B25623B1337K304 B25620B1347K321 B25620C1347K321 B25623B0377K304 B25620B1427K323 B25620B1487K323 B25620B1667K323 B25620B1108K323 B25620B1406K981 B25620C1406K981 B25620B1706K981 B25620C1706K981 B25620C1147K981 B25620B1197K983 B25620B1217K983 B25620B1297K983 B25620B1467K983 B25620B1517K983 B25631S0407K500 B25631A0207K600 B25631S0227K600 B25631A0287K600 B25631A0157K700 B25631A0127K800 B25631A0187K800 B25631A0107K900 B25631A0147K900 B25631A1756K000 B25631A1117K000 B25631A1706K100 B25631A1107K100 B25631B1157K100 B25631A1506K200 B32361A2506J050 B32361A2606J050 B32361A2706J050 B32361A2806J050 B32361A2107J050 B32361A2157J050 B32361B2207J050 B32362A2157J050 B32362B2207J050 B32362A2257J050 B32362A2407J050 B32362B2507J050 B32362B2607J050 B32361B3506J030 B32361A3606J030 B32361A3706J030 B32361A3806J030 B32361B3107J030 B32362A3107J030 B32362B3207J030 B32362A3257J030 B32362A3307J030 B32362A3407J030 B32361A4106J080 B32361A4156J080 B32361A4206J080 B32361A4256J080 B32361A4306J080 B32361A4406J080 B32361A4506J080 B32361A4606J080 B32361A4706J080 B32362A4606J080 B32362A4706J080 B32362A4806J080 B32362A4107J080 B32362A4157J080

Phân phối tụ điện EPCOS chính hãng

Korea: 0082-010-24973246  Ms.Anh

VN: 0976362835    Mr.Tuấn

Thông tin liên hệ


: alicebuikorea
:
:
:
: