Đặt banner 324 x 100

Học tiếng Hàn tại Từ Sơn, từ vựng thông dụng


TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG
 1. 불안부란 – bu ran – Bất an
 2. 비관 ː bi coàn Bi quan
 3. 낙관 낙꽌 nac ccoan Lc quan
 4. 기숙사 기숙싸 ki suc sa Ký túc xá
 5. 준비 chun bi chun b
 6. 결과 kyol coa kết qu
 7. 학교 학꾜 hc kyo trường hc
 8. 대학교 ː학꾜 te hc kkyo Đại hc
 9. 학생 학쌩 hc sseng hc sinh
 10. 초급 chô cp sơ cp
 11. 중급 chung cp trung cp
 12. 고급 cô cp cao cp
 13. 고혈압 고혀랍 cô hyo rap cao huyết áp
 14. 고전 cô chon c đin
 15. 공감하다 ː감하다 công cam ha ta đồng cm
 16. 구체 ku chê c thể
 17. 기구 ki ku khí cu
 18. 공장 công chang công trường
 19. 공격 ː công kyk công kích
 20. 현대 ː hyon te hin đại
 21. 현장 ː hyon chang hin trường
 22. 현재 ː hyon che hin ti, hin tài
 23. 현상 ː hyon sang hin trng
 24. 희미 hưi mi mông lung, m nhạt
 25. 효과 ː hyo coa hiu qu
 26. 사정 ː sa choong s tình
 27. 상황 sang hoang trng thái, tình hung
 28. 상당하다 sang tang ha ta tương đương
 29. 상상 sang sang S tưởng tượng
 30. 상봉 sang bông tương phùng
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ATLANTIC TỪ SƠN
24 LÝ THÁNH TÔNG, ĐỒNG NGUYÊN, TỪ SƠN, BẮC NINH
HOTLINE: 0973.825.167