Đặt banner 324 x 100

Học tiếng Hàn tại Từ Sơn, từ vựng về nghề nghiệp


TỪ VỰNG TIẾNG HÀN VỀ NGHỀ NGHIỆP
 
 1. 의사 (eui-sa): Bác sĩ
 2. 유모 (yoo-mô): Bảo mẫu
 3. 번역 (bon-yok-sa): Biên dịch viên
 4. 군인 (kun-in): Bộ đội
 5. 웨이터 (wei-tho): Bồi bàn nam
 6. 웨이트리스 (we-i-theu-ri-seu): Bồi bàn nữ
 7. 가수 (ka-su): Ca sỹ
 8. 경찰관 (kyong-jal-kwan): Cảnh sát
 9. 교통 경찰관 (kyu-thoong kyong-jal-kwan): Cảnh sát giao thông
 10. 선수 (son-su): Cầu thủ
 11. 공증인 (koong-cheung-in): Công chứng viên
 12. 국가주석 (kuk-ka ju-sok): Chủ tịch nước
 13. 배우, 연주자 (bae-u, yon-ju-ja): Diễn viên
 14. 영화배우 (yong-hwa bae-u): Diễn viên điện ảnh
 15. 유학생 (yu-hak-saeng): Du học sinh
 16. 약사 (yak-sa): Dược sĩ
 17. 감독 (kam-dook): Đạo diễn
 18. 요리사 (yoo-ri-sa): Đầu bếp
 19. 가정교사 (ka-chong kyu-sa): Gia sư
 20. 사장 (sa-jang): Giám đốc
 21. 교수 (kyu-sa): Giáo sư
 22. 선생님 (son-saeng-nim): Giáo viên
 23. 교장 (kyu-jang): Hiệu trưởng
 24. 화가 (hwa-ka): Hoạ sĩ
 25. 학생 (hak-saeng): Học sinh
 26. 초등학생 (jô-ddeung hak-saeng): Học sinh cấp 1
 27. 중학생 (jung-hak-saeng): Học sinh cấp 2
 28. 고등학생 (kô-ddeung hak-saeng): Học sinh cấp 3
 29. 안내원 (an-nae won): Hướng dẫn viên
 30. 관광안내원 (kwang-kwan an-nae-won): Hướng dẫn viên du lịch
 31. 산림감시원 (san-lim kam-si-won): Kiểm lâm
 32. 과학자 (kwa-hak-ja): Khoa học gia
 33. 운전기사 (un-jon ki-sa): Lái xe
 34. 컴퓨터프로그래머 (com-pyu-tho peu-rô-keu-raem-mo): Lập trình viên máy tính
 35. 소방관 (sô-bang-kwan): Lính cứu hoả
 36. 변호사 (byon-hô-sa): Luật sư
 37. 주부 (ju-bu): Nội trợ
 38. 농부 (nông-bu): Nông dân
 39. 도예가 (doo-yae-ka): Nghệ nhân làm gốm
 40. 연예인 (yon-ae-in): Nghệ sĩ
 41. 어부 (o-bu): Ngư dân
 42. 진행자 (jin-haeng-ja): Người dẫn chương trình
 43. 문지기 (mun-ji-ki): Người gác cổng
 44. 가정부,집사 (ka-jong-bu, jib-sa): Người giúp việc
 45. 택시 기사 (thaek si ki-sa): Người lái taxi
 46. 노동자 (nô-dong-sa): Người lao động
 47. 성우 (song-u): Người lồng tiếng
 48. 모델 (mô-del): Người mẫu
 49. 통역사 (thông-yok-sa): Người thông dịch
 1. 문학가 (mun-hak-ka): Nhà văn

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ATLANTIC TỪ SƠN
24 LÝ THÁNH TÔNG, ĐỒNG NGUYÊN, TỪ SƠN, BẮC NINH
HOTLINE: 0973.825.167