Đặt banner 324 x 100

đường ống dẫn khí y tế - kiểm định kỹ thuật uy tín - catiedu


KIỂM ĐỊNH ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ Y TẾ - CATIEDU

Nội Dung Chính

1. Kiểm định đường ống dẫn khí y tế là gì ?

2. Tại sao phải kiểm định định đường ống dẫn khí y tế ?

3. Các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đường ống dẫn khí y tế

4. Khi nào thì phải kiểm định chất lượng kỹ thuật đường ống dẫn khí y tế 

5. Quy trình kiểm định đường ống dẫn khí y tế ra sao ?

6. Lý do bạn nên lựa chọn kiểm định kỹ thuật tại Catiedu

7. Kết luận.

Theo quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thì kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí y tế là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức y tế, bệnh viện và trung tâm thăm khám chữa bệnh trên toàn quốc.

1. Kiểm định đường ống dẫn khí y tế là gì ?

Kiểm định đường ống dẫn khí y tế hay còn gọi là kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế. Là quá trình kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng hệ thống.

Hệ thống đường ống dẫn khí y tế bao gồm:

  • Hệ thống đường ống dẫn khí oxy (giàu oxy)
  • Đường ống dẫn khí nén (để thở)
  • Đường ống chân không
  • Các hệ thống khí khác dùng trong y tế (khí gây mê, hỗn hợp khí oxy và giàu oxy, khí dùng để điều khiển)

2. Tại sao phải kiểm định định đường ống dẫn khí y tế ?

Hệ thống đường ống dẫn khí y tế thuộc danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Cá tổ chức, cá nhân phải thực hiện kiểm định an toàn theo đúng quy định khi sử dụng hệ thống.

Ngoài việc tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn lao động. Công tác kiểm định đường ống dẫn khí y tế có lợi ích sau:

  • Đảm bảo hệ thông được vận hành liên tục.
  • Giảm hao hụt môi chất
  • Ổn định áp suất khi vận hành
  • Đảm bảo an toàn cho người vận hành và người sử dụng

3. Các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đường ống dẫn khí y tế

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn được sử dụng trong quá trình kiểm định hệ khí y tế phải được cơ quan chức năng nước sở tại cho phép.

Thông tin liên hệ


: NNh27
:
:
:
: