Đặt banner 324 x 100

đào tạo chuyên ngành quản lý văn hóa - catiedu


Trải qua hàng nghìn năm văn hóa, thì cho đến bây giờ nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đã đang và sẽ được Nhà nước và nhân dân quyết tâm xây dựng. Trên cơ sở đó ngành quản lý văn hóa đang được đầu tư quan tâm phát triển và có nhu cầu nguồn nhân lực lớn trong những năm gần đây.  Và để biết rằng để trở thành nhà quản lý văn hóa tốt cần những trang bị gì để thành công, mời bạn theo dõi bài viết dưới đây nhé!

1, Nghề quản lý văn hóa là gì ?

Ngành quản lý văn hóa là ngành trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phông văn hóa để có thể biết cách quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật đáp ứng cho nước nhà và góp phần xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Sinh viên theo học ngành quản lý văn hóa này sẽ có được kiến thức văn hóa cơ bản để việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp; Có kiến thức sâu hơn về khoa học quản lý, về văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, xã hội học; nắm được các chính sách cũng như đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, nhất là đối với vấn đề quản lý trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

2,  Tại sao nên học ngành quản lý văn hóa?

Cơ hội việc làm của ngành Quản lý văn hóa

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý văn hóa có thể công tác tại các tổ chức văn hóa nghệ thuật nhà nước quản lý, các tổ chức về văn hoá nghệ thuật tại cơ quan, doanh nghiệp… Cụ thể:

Cán bộ Nhà nước công tác tại các Sở, Phòng Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa địa phương, quản lý di tích lịch sử, quản lý lễ hội Văn hóa, hay tại các cơ quan thuộc Bộ, Ngành có tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Quản lý tại các công ty chuyên Tổ chức sự kiện, công ty về truyền thông, du lịch, các đơn vị, cơ quan có hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, hay bộ phận Marketing quảng cáo và quan hệ công chúng của các doanh nghiệp.

Giảng dạy chuyên ngành Quản lý văn hóa tại các trường cáo đẳng, đại học, trung cấp nghề, trường THPT…

Tự mở công ty về triển lãm tranh, du lịch, tổ chức sự kiện về văn hóa, nghệ thuật cho công ty, doanh nghiêp.

Sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp chương trình đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ về ngành Quản lý văn hóa ở nước Anh, Úc, Pháp, Mỹ, Singapore.

Mức lương ngành Quản lý văn hóa

Đối với những cá nhân công tác tại các cơ quan Nhà nước, Viện bảo tàng, Khu di tích lịch sử… sẽ hưởng mức lương theo quy định của Nhà nước dành cho cán bộ bậc đại học.

Đối với những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý tại công ty, doanh nghiệp nước ngoài… mức lương cơ bản dao động từ 6 – 9 triệu đồng hoặc có thể cao hơn tùy thuộc vào vị trí việc làm, kinh nghiệm và năng lực bản thân.

3, Chương trình đào tạo ngành tại Catiedu

TT

Mã học phần

Tên học phần

Loại học phần

Số tín chỉ

1

HIS20001

Nhập môn ngành khoa học xã hội và nhân văn

Bắt buộc

3

2

POL20001

Lôgic hình thức

Bắt buộc

3

3

LIT20006

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Bắt buộc

3

4

ENG10001

Tiếng Anh 1

Bắt buộc

3

5

LAW20001

Lý luận về nhà nước và pháp luật

Bắt buộc

4

6

POL10001

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

Bắt buộc

5

7

INF20002

Tin học

Bắt buộc

3

8

SOW20001

Xã hội học đại cương

Bắt buộc

3

9

LAW20003

Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng

Bắt buộc

3

10

EDU20004

Tâm lý học đại cương

Bắt buộc

3

 

NAP10001

Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)

Bắt buộc

(3)

 

NAP10002

Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)

Bắt buộc

(2)

 

NAP10003

Giáo dục quốc phòng 3(QS chung & chiến thuật, KT bắn súng...)

Bắt buộc

(3)

 

SPO10001

Giáo dục thể chất

Bắt buộc

(5)

11

POL10002

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bắt buộc

2

12

HIS20003

Lịch sử văn minh thế giới

Bắt buộc

3

13

HIS20004

Tiến trình lịch sử Việt Nam

Bắt buộc

3

14

ENG10002

Tiếng Anh 2

Bắt buộc

4

15

POL10003

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

Bắt buộc

3

16

CUL30001

Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng

Bắt buộc

3

17

CUL30002

Giao lưu văn hóa quốc tế

Bắt buộc

4

18

CUL30003

Mỹ học đại cương

Bắt buộc

3

19

CUL30005

Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam

Bắt buộc

3

20

 

Tự chọn

Tự chọn

2

21

CUL30006

Văn hóa dân gian Việt Nam

Bắt buộc

4

22

CUL30007

Các ngành công nghiệp văn hóa

Bắt buộc

4

23

CUL30008

Chính sách văn hóa

Bắt buộc

4

24

CUL30009

Quản lí Nhà nước về văn hóa

Bắt buộc

4

25

CUL30010

Thực tế văn hóa cơ sở

Bắt buộc

4

26

CUL30011

Văn hóa các dân tộc ít người ở Việt Nam

Bắt buộc

3

27

CUL30012

Phương pháp NCKH Quản lí văn hóa

Bắt buộc

3

28

CUL30013

Quản lí các thiết chế văn hóa

Bắt buộc

4

29

CUL30014

Quản lí nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hoá - nghệ thuật

Bắt buộc

3

30

CUL30015

Thực hành quản lý thiết chế văn hóa

Bắt buộc

4

31

CUL30016

Xây dựng văn hóa cộng đồng

Bắt buộc

4

32

 

Chuyên ngành - Chuyên đề 1

CN

4

33

 

Chuyên ngành - Chuyên đề 2

CN

4

34

 

Chuyên ngành - Chuyên đề 3

CN

4

35

CUL30025

Thực hành quản lý hoạt động văn hóa

Bắt buộc

4

36

CUL30029

Thực tập cuối khóa

Bắt buộc

5

 

 

Cộng:

 

125

 

 

Tự chọn (Chọn 1 trong 2 học phần)

 

 

1

HIS20005

Kĩ năng làm việc nhóm

Tự chọn

2

2

CUL30004

Nghệ thuật học đại cương

Tự chọn

2

 

 

Chuyên ngành Quản lý  nhà nước về văn hóa: (chọn 3 trong 6 học phần)

 

1

TOU30024

Quản lí các hoạt động du lịch

CN

4

2

CUL30020

Quản lí di sản Việt Nam

CN

4

3

CUL30022

Quản lí lễ hội và sự kiện

CN

4

4

CUL30024

Quản lí văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

CN

4

5

CUL30026

Văn hóa ẩm thực Việt Nam

CN

4

6

CUL30028

Xây dựng kế hoạch, dự án Văn hóa

CN

4

 

 

Chuyên ngành Quản lý nghệ thuật: (chọn 3 trong 6 học phần)

 

 

1

CUL30017

Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp

CN

4

2

CUL30018

Marketing văn hóa - nghệ thuật

CN

4

3

CUL30019

Quản lí các hoạt động truyền thông, quảng cáo

CN

4

4

CUL30021

Quản lí hoạt động biểu diễn

CN

4

5

CUL30023

Quản lí mỹ thuật

CN

4

6

CUL30027

Xã hội hóa hoạt động văn hoá - nghệ thuật

CN

4

 

4,  Mục tiêu đào tạo của chúng tôi

Phẩm chất nghề nghiệp

 • Yêu nghề, say sưa tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa- xã hội,  có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác
 • Có quan điểm, thái độ lao động khoa học, nghiêm túc.
 • Có ý thức học tập và vận dụng đường lối văn hoá – giáo dục của Đảng vào thực tiễn, biết trân trọng di sản văn hoá dân tộc và nhân loại.
 • Có văn hoá giao tiếp, đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng giúp đỡ và hợp tác với đồng nghiệp trong công việc.
 • Nghề quản lý văn hóa – nghề dành cho những người có năng lực quản lý và vốn kiến thức văn hóa – xã hội sâu rộng

Kiến thức

 • Có kiến thức chung về văn hoá xã hội, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lý ngành Văn hoá thông tin.
 • Có năng lực quản lý, tổ chức các hoạt động văn hoá cơ sở, các thiết chế văn hoá và các tổ chức văn hoá xã hội khác ở cộng đồng dân cư. Có những hiểu  biết  cơ bản về  một số loại hình văn hóa và nghệ thuật cơ bản.

Kỹ năng

 • Có kỹ năng lập kế hoạch, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các kế hoạch hoạt động văn hoá ở các nhà văn hoá và trong cộng đồng.
 • Có kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt động văn hoá, các hoạt động sinh hoạt tập thể tại các cơ quan và địa phương.

5, Những tố chất phù hợp với ngành Quản lý văn hóa

 • Để học tập và thành công trong lĩnh vực Quản lý văn hóa đòi hỏi bạn cần có những tố chất sau:
 • Đam mê Văn hóa và muốn tìm hiểu Văn hóa các dân tộc;
 • Cần cù, chịu khó;
 • Có thái độ và trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa;
 • Có vốn hiểu biết nhất định về văn hóa;
 • Biết trân trọng các di sản văn hoá của dân tộc và nhân loại;
 • Giao tiếp tốt, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc;
 • Có tính sáng tạo, có lập trường, bản lĩnh tự tin;
 • Chịu được áp lực cao trong công việc;
 • Chủ động thích nghi với môi trường làm việc đa dạng;
 • Nhanh nhạy trong việc phát hiện và xử lý vẫn đề;
 • Có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng;
 • Tôn trọng pháp luật, thực hành theo kỷ luật lao động tại cơ quan.

6, Quyền lợi khi học tại Catiedu

7 điểm nổi bật khi học tại Catiedu

 • CATIEDU là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI vào giảng dạy
 • Học viên tham gia đào tạo tại Catiedu được giảm 40% học phí so với học truyền thống
 • Nhận chứng chỉ Sơ cấp tại các trường đào tạo uy tín trong nước
 • Áp dụng việc học lý thuyết online với thực hành thực tế
 • Miễn phí học thử và trải nghiệm khóa học của trường, luyện thi online 100%
 • Miễn phí hơn 1000 khóa học kỹ năng, 500Gb tài liệu, luận văn ... tại Diendan.cati.edu.vn
 • Đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong nghề

7, Tổng kết

Đào tạo cử nhân ngành Quản lý văn hóa có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về ngành Quản lý văn hóa, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Hy vọng bài viết trên giúp ích phần nào đó cho bạn nào đang phân vân hay muốn tìm hiểu thêm về ngành. Chúc các bạn sớm định hướng được nghề nghiệp trong tương lai.

Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với Phòng Tuyển sinh và Truyền thông:

☎ Mọi thông tin tư vấn tuyển sinh vui lòng bấm nút đăng ký phía dưới để được tư vấn viên hỗ trợ tốt nhất hoặc call trực tiếp hotline của Trường miễn phí 24/7 : 0838.068.068 - 0943.11.33.11 - 0777.255.777

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

Thông tin liên hệ


: Kintaru12
:
:
:
: