Đặt banner 324 x 100

Khoá Học Excel Tại Bắc Ninh – Trung Tâm Tin Học Văn Phòng Bắc Ninh


Nội dung học của Khoá học Excel tại Bắc Ninh

Dưới đây là các nội dung mà học viên đến đăng ký khoá học excel tại Bắc Ninh sẽ được học. Kiến thức toàn diện, từ cơ bản đến nâng cao giành cho người chưa biết gì, mới bắt đầu học excel tại Bắc Ninh.

 • Học được giao diện trong excel và những khái niệm cơ bản trong Excel
 • Các thanh công cụ, các tab làm việc trong phần mềm Excel (Toolbars)
 • Bảo mật file Excel, đặt mật khẩu file excel, lưu trữ và khôi phục dữ liệu trong excel
 • Nhập và xóa dữ liệu nhanh chóng trong Excel
 • Định dạng bảng tính (Worksheet) và các thao tác cơ bản trong phần mềm Excel
 • Quản lý dữ liệu (Manage Data)
 • Giới thiệu công thức (Formulas) và hàm tính toán (Functions)
 • Định dạng theo điều kiện (Conditional Formatting)
 • Giới thiệu Các hàm (Functions) và những chức năng cơ bản
 • Hàm về điều kiện/logic cơ bản: hàm IF, hàm AND, hàm OR, hàm NOT, hàm TRUE, hàm FALSE
 • Hàm đếm các ô chứa số/dữ liệu/ô trống: hàm COUNT, hàmCOUNTA, hàm COUNTBLANK
 • Hàm đếm có 1 hay nhiều điều kiện: hàm COUNTIF, hàm COUNTIFS
 • Hàm tính tổng có hoặc không có điều kiện: hàm SUM, hàm SUMIF
 • Hàm tính giá trị trung bình/trung vị: hàm AVERAGE, hàm MEDIAN
 • Hàm liên quan đến so sánh giá trị: hàm MIN, hàm MAXn hàm LARGE, hàm SMALL
 • Hàm liên quan đến ký tự: Cộng chuỗi/Độ dài chuỗi/Tìm kiếm/Thay thế/Định vị trí
 • Hàm dò tìm dữ liệu theo cột: sử dụng hàm VLOOKUP
 • Hàm dò tìm dữ liệu theo hàng: sử dụng hàm HLOOKUP
 • Xác định tính hợp lệ của dữ liệu với tính năng Data Validation
 • Các đồ biểu đồ và đồ thị (Graphs và Charts)
 • Lập báo cáo thống kê với PivotTables và PivotCharts
 • Chế độ xem (View) và in ấn (Print)

Học excel cấp tốc tại Bắc Ninh

Học excel tại Bắc Ninh

Liên hệ đăng ký khoá học Excel tại Bắc Ninh

Liên hệ ngay để được giải đáp các thắc mắc về khoá học excel tại Bắc Ninh, Hoặc các bạn muốn đăng ký khoá học hãy liên hệ theo địa chỉ học excel ở Bắc Ninh bên dưới để được nhận thêm ưu đãi.

Địa Chỉ Liên Hệ

Chi nhánh trung tâm tin học Bắc Ninh

 • Số 159A Lê Hồng Phong, Kinh Bắc, Bắc Ninh
 • Số 18 Đường Bình Than, Đại Phúc, Bắc Ninh

Điện thoại liên hệ

0388271707

Thông tin liên hệ


: khoatran
:
:
:
: