Đặt banner 324 x 100

Quyền và nghĩa vụ của người lao động khi tham gia vào công đoàn doanh nghiệp


Quyền và nghĩa vụ của người lao động khi tham gia vào công đoàn doanh nghiệp
Tổ chức công đoàn cơ sở được thành lập nhằm đại diện và bảo vệ quyền lợi của người lao động trong mối quan hệ với người sử dụng lao động. Vậy người lao động tham gia công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp sẽ có được những lợi ích gì?

Quyền lợi của người lao động khi tham gia vào tổ chức công đoàn
Điều 3, Chương I, Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã quy định rõ quyền lợi của người lao động khi tham gia vào các tổ chức công đoàn như sau:
Thứ nhất, công đoàn viên sẽ được tham gia thành lập công đoàn cơ sở và hoạt động trong tổ chức công đoàn này theo những nội dung được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Thứ hai, công đoàn viên được yêu cầu tổ chức công đoàn đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình khi bị xâm phạm.
Thứ ba, công đoàn viên được thông tin, đề xuất, thảo luận và biểu quyết những công việc công đoàn, được quyền đề xuất với công đoàn kiến nghị với người sử dụng lao động về thực hiện chính sách, chế độ, pháp luật đối với người lao động. Đồng thời công đoàn viên cũng được thông tin về những quy định của công đoàn và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật liên quan đến công đoàn, người lao động của Nhà nước.
Tìm hiểu thêm tại: luật lao đông việt nam
Thứ tư, công đoàn viên được đề cử, ứng cử và bầu cử vào cơ quan lãnh đạo công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn có sai phạm; chất vấn cán bộ công đoàn. Đối với những đoàn viên ưu tú sẽ được tổ chức công đoàn giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp trở thành Đảng viên; nếu họ đã là Đảng viên sẽ được giới thiệu để bầu vào cơ quan lãnh đạo của Đảng, của nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội khác.
Thứ năm, công đoàn viên được công đoàn tư vấn, hướng dẫn trợ giúp pháp lý miễn phí về pháp luật lao động, công đoàn;; công đoàn viên còn được tổ chức công đoàn đại diện tham gia tố tụng các vụ án về lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật.
Thứ sáu, công đoàn viên được công đoàn hướng dẫn, giúp đỡ học nghề, ưu tiên xét vào học tại các trường, lớp do công đoàn tổ chức, tìm việc làm; khi ốm đau hoặc gặp khó khăn còn được thăm hỏi, giúp đỡ. Ngoài ra công đoàn viên còn được tham gia các sinh hoạt văn hoá, du lịch, thể thao do công đoàn tổ chức.
Thứ bày, khi nghỉ hưu công đoàn viên được nghỉ sinh hoạt công đoàn, được công đoàn cơ sở nơi làm thủ tục về nghỉ và công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ khi có khó khăn; đồng thời cũng được tạo điều kiện để tham gia sinh hoạt ban liên lạc hưu trí, câu lạc bộ hưu trí do công đoàn giúp đỡ.
Xem thêm về: mẫu đơn xin nghỉ phép
Nghĩa vụ của người lao động khi tham gia vào tổ chức công đoàn
Theo quy định tại Điều 3, Chương I, Điều lệ Công đoàn Việt Nam thì đoàn viên công đoàn có các nghĩa vụ sau:
Thứ nhất, đoàn viên công đoàn phải thực hiện tốt những nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
Thứ hai, đoàn viên công đoàn phải chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí.
Thứ ba, đoàn viên công đoàn phải không ngừng học tập nâng cao trình độ văn hoá, chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân.
Thứ năm, các đoàn viên công đoàn phải đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu quả; cùng nhau chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người  lao động và tổ chức Công đoàn.
Nội dung khác: hoàn thuế thu nhập cá nhân 2021

 

Thông tin liên hệ


: trongan1012
:
:
:
: