Đặt banner 324 x 100

Soạn sinh 12 bài 3 Điều hòa hoạt động gen soanbaitap.com


Soạn sinh 12 bài 3 Điều hòa hoạt động gen
Giải bài tập Bài 1 trang 18 SGK Sinh học 12: Thế nào là điều hòa hoạt động gen?
Điều hòa hoạt động của gen là điều hòa lượng sản phẩm do gen tạo ra (ARN và protein) hay điều hòa các quá trìnhnhân đôi ADN, phiên mã tạo ARN và quá trình tổng hợp protein trong tế bào đảm bảo cho hoạt động sống của tế phù hợp với điều kiện môi trường cũng như với sự phát triển bình thường của cơ thể.
Giải bài tập Bài 2 trang 18 SGK Sinh học 12: Operon là gì? Trình bày cấu trúc operon Lac ở E.coli.
Operon là các gen cấu trúc có liên quan về chức năng thường phân bố theo cụm có chung một cơ chế điều hòa.
Operon Lac là Operon quy định tổng hợp các enzim thủy phân Lactôzơ.
Cấu trúc opêron Lac ở E. coli:
- Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A): nằm kề nhau, có liên quan với nhau về chức năng
- Vùng vận hành (O): là đoạn mang trình tự nu đặc biệt, là nơi bám của prôtêin ức chế ngăn cản sự phiên mã của nhóm gen cấu trúc.
- Vùng khởi động (P): nơi bám của enzim ARN-polimeraza khởi đầu sao mã.
Gen điều hòa (R): không thuộc thành phần của opêron nhưng đóng vai trò quan trọng trong điều hoà hoạt động các gen của opêron qua việc sản xuất prôtêin ức chế.
Giải bài tập Bài 3 trang 18 SGK Sinh 12: Giải thích cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac.
- Sự hoạt động của opêron chịu sự điều khiển của một gen điều hoà (regulator: R) nằm ở trước opêron.
- Bình thường, gen R tổng hợp ra một loại prôtêin ức chế gắn vào gen chỉ huy do đó gen cấu trúc ở trạng thái bị ức chế nên không hoạt động. Khi có chất cảm ứng (ví dụ lactôzơ) thì opêron chuyển sang trạng thái hoạt động (cảm ứng).
...
Xem lời giải tại:
https://soanbaitap.com/soan-sinh-12
Thông tin
Mail: soanbaitaponline@gmail.com
Website: https://soanbaitap.com
Social
http://qooh.me/soanbaitapjsc
http://www.cplusplus.com/user/soanbaitap/
https://www.debate.org/soanbaitapjsc/
http://www.divephotoguide.com/user/soanbaitapjsc
http://www.stencyl.com/users/index/936665
Brand
https://thethaovanhoa.vn/SearchResult.aspx?KeySearch=soanbaitap.com
https://baotintuc.vn/tags/soanbaitap.com.htm
http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc.html?keyword=soanbaitap.com
See more
https://webketoan.com/threads/3078749-soan-dia-10-bai-16-song-thuy-trieu-dong-bien/
https://raovat.vn/rao-vat/soan-dia-10-bai-1-cac-phep-chieu-hinh-ban-do-soanbaitap-com.771184/

Thông tin liên hệ


: backlinkmko
:
:
:
: