Đặt banner 324 x 100

Dây áp lực Karcher


Dây áp lực nối dài Karcher, một thiết bị chuyên dùng trong việc tăng diện tích làm sạch của máy phun rửa áp lwujc cao một cách nhanh chóng. Gíup dễ dàng làm sạch loại bỏ các vết bẩn ở những nơi mà chiều dài của máy phun rửa không chjam tới được. Được sử dụng cho các thiết bị phun rửa từ dòng K2 đến K7 có đầu nối Quick Connect.