Đặt banner 324 x 100

Mô hình tính bu lông neo trong sơ đồ chịu lực của kết cấu


Bu lông neo đóng một vai trò quan trọng trong xây dựng. Đặc biệt là trong xây dựng hệ thống nhà xưởng công nghiệp. Nhưng để lựa chọn được bu lông neo có tiêu chuẩn phù hợp và đảm bảo khả năng chịu lực thì cần có phương pháp tính toán thật chính xác.

Thiết kế tính toán bu lông neo chân cột là sau khi phân tích khả năng các lực tác động để lựa chọn ra chiều dài, tiết diện bu lông neo, loại vật liệu phù hợp. Nên trong quá trình tính toán của các kỹ sư việc mô hình hóa và khai báo chính xác giúp đưa ra kết quả phù hợp với kết cấu chịu lực.

Cách chọn liên kết chân cột thép khi tính toán thông qua phân tích của các kỹ sư kết cấu được lựa chọn như sau:

  • Đối với nhà công nghiệp 1 hay nhiều nhịp có ít tầng sẽ sử dụng dạng chân cột liên kết khớp.

  • Đối với nhà thấp tầng, khung giằng: sẽ sử dụng liên kết với chân cột khớp

  • Đối với nhà nhiều tầng, nhiều nhịp: sử dụng chân cột liên kết ngàm.

  • Đối với nhà xe 1 cột, mái dạng dầm hẫng: sẽ sử dụng chân cột liên kết ngàm.

  • Đối với trụ đèn chiếu sáng, trụ cổng: sẽ sử dụng chân cột liên kết ngàm.

Việc mô hình hóa chính xác sẽ cho ra sơ đồ lực sát với thực tế chịu lực của kết cấu. Trên cơ sở phân tích lực các kỹ sư sẽ đưa ra lựa chọn kích thước và kiểu bu lông phù hợp nhất. 

Trong quá trình thiết kế nếu có sự nghi ngờ trong việc lựa chọn mô hình tính. Kỹ sư cần phân tích rõ sơ đồ nội lực của kết cấu. Tính ra các chuyển vị có thể nguy hiểm để đưa ra lựa chọn bu lông neo đảm bảo yếu tố kỹ thuật và an toàn cho công trình.

Xem chi tiết tại đây: https://cteg.vn/tinh-toan-bu-long-neo-chan-cot

Thông tin liên hệ: 

  • Địa chỉ: 1622/1A3 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

  • Hotline: 028 37 165 288

  • Webiste: https://cteg.vn/

Thông tin liên hệ


: bulongcuongtinh
:
: 02837165288
: 1622/1A3 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh