Đặt banner 324 x 100

Bà Chúa Kho Giảng Võ, Hà Nội – Kể về Bà Chúa Kho Lý Thị Châu


Trong thời chống giặc Nguyên Mông đánh chiếm vào những năm ở cuối thế kỷ thứ 13 của quân và nhân dân triều đại nhà Trần, đã xuất hiện rất nhiều những anh hùng và các danh tướng kiệt xuất (sự kiện Hào Khí Đông A). Từ người già đến trẻ nhỏ đều đóng góp tiếng hô vang dội “Quyết Đánh” tại “Hội Nghị Diên Hồng”. Điển hình là “Trần Quốc Toản” và rất nhiều các bậc anh hùng khác, đặc biệt không thể xem thường những Nữ Tướng thời đó có ý chí và tinh thần chống giặc không kém các bậc trượng phu. Từ đó, một vị nữ anh hùng mang tên là “Lý Thị Châu” đã xuất hiện mà nhân dân ngàn đời sau vẫn còn tôn thờ và xây dựng lên một ngôi đền ở Giảng Võ, Hà Nội thờ Bà Chúa Kho

Thông tin liên hệ


: linatranmakeup
: lina trần
:
: