Đặt banner 324 x 100

Supermicro ra mắt các hệ thống nâng cấp tiết kiệm tài nguyên mới với Intel Xeon Scalable thế hệ 2


Danh mục sản phẩm máy chủ và lưu trữ quy mô nhất ngành IT hiện tại bây giờ thậm chí còn tốt hơn trước với hơn 100 hệ thống SuperServer và SuperStorage mới, hỗ trợ bộ xử lý Intel® Xeon® Scalable thế hệ 2, trong đó sẽ có một hệ thống tối ưu hóa workload đáp ứng chính xác cho nhu cầu của bạn.

Giờ đây với thế hệ bộ nhớ hoàn toàn mới, các hệ thống có bộ nhớ liên tục Intel® Optane ™ DC cung cấp bộ nhớ lớn với chi phí hợp lý cũng làm tăng hiệu năng và tính sẵn sàng của ứng dụng.

Với việc tiếp tục tập trung vào Tiết kiệm tài nguyên, các hệ thống Supermicro giảm chi phí đầu tư, giảm TCO và giúp giảm rác thải điện tử.

Tốt hơn

 • Chọn từ danh mục máy chủ và lưu trữ rộng nhất trong ngành

 • Đầu tiên với thị trường đổi mới công nghệ cho việc triển khai của bạn

 • Tối ưu hóa khối lượng công việc với sự phù hợp không thỏa hiệp để phù hợp với nhu cầu của bạn

 • Bộ nhớ lớn hơn với hiệu suất ứng dụng và tính khả dụng của ứng dụng được cung cấp bởi bộ nhớ liên tục Intel® Optane ™ DC

>>> Xem thêm: mua server R250

 

Nhanh hơn

 • Các hệ thống mới nhanh hơn 35% với bộ xử lý Intel® Xeon® thế hệ thứ hai

 • Hiệu suất số nguyên kỷ lục thế giới trên 2P Specspeed2017

 • Tốc độ bộ nhớ hiện nhanh hơn 10% với bộ nhớ DDR4 2933 MHz

 • Xử lý bộ dữ liệu lớn hơn với dung lượng bộ nhớ kết hợp của bộ nhớ liên tục DDR4 + Intel® Optane ™ DC

Xanh hơn

 • Giảm tới 50% công suất và làm mát TCO thông qua công suất và làm mát đa nút được chia sẻ

 • Giảm PUE và chi phí làm mát bằng cách sử dụng làm mát luồng không khí tự do ở 40oC

 • Giảm tới 65% chi phí mua lại với các nâng cấp mô-đun và thiết kế tách rời

 • Giảm chất thải điện tử thông qua việc tái sử dụng, các thành phần có tuổi thọ cao hơn và nâng cấp mô-đun

>>> Xem thêm: may chu r450