Đặt banner 324 x 100

Quy trình làm gốm sứ-5 bước làm gốm bạn cần biết !


Gốm sứ Bát Tràng
 đã không còn quá xa lạ gì đối với người dân Việt Nam khi được nhắc đến . Theo sự phát triển của thời gian,  đồ gốm sứ Việt Nam qua các thời đại nhưng vẫn giữ nguyên nét đẹp đặc trưng độc đáo giữ gìn bản sắc truyền thống Việt Nam được thể hiện trên từng sản phẩm.hi

Thông tin liên hệ


: doanminhduc1
:
:
:
: