Đặt banner 324 x 100

Nung sản phẩm gốm sứ


BƯỚC 5: NUNG SẢN PHẨM GỐM SỨ

Đây chính là công đoạn cuối cùng và cũng là quan trọng nhất trong tất cả các bước. Các sản phẩm gốm thành công hay thất bại đều được quyết định ở bước này. 

nung gốm - quy trình làm gốm

Nhiên liệu chính dùng để nung gốm là than cám, củi hoặc là gas. Thời gian nung gốm sứ sẽ được quyết định tùy vào loại vỏ và hình dáng của sản phẩm. Sản phẩm là gốm đất nung, nhiệu độ sẽ từ 600 – 900°C, gốm sành nâu từ 1100 – 1200°C, gốm sành xứ từ 1200 – 1250°C và gốm sành trắng từ 1250 – 1280°C và cuối cùng là đồ sứ từ 1280 – 1350°C.

Thông tin liên hệ


: doanminhduc1
:
:
:
: