Đặt banner 324 x 100

Con giống vịt trời con Phương Nam


Vịt trời là giống vịt hoang dã, được thuần hóa bởi con người và được nuôi phổ biến ngày này. Giống vịt này có họ với chim, ngày xưa chỉ có trong tự nhiên, chúng có kích thước nhỏ Nông Trại Xanh Phương Nam chuyên cung cấp con giống vịt trời cho khách hàng.
Nông Trại Xanh Phương Nam chuyên cung cấp con giống vịt trời cho khách hàng.
Hotline: 0348326879

Thông tin liên hệ


: hoatim1808
:
:
:
: