Đặt banner 324 x 100

đại đô thị xanh của thủ đô 0977771299


????ệ ???????????????? ????????á???? ???????????????? ????ắ???? ???????????????? ????????ê???? ???????????????????? ???????????????????? ????????ủ ????????ươ???????? ????????á???? ????????????ể???? ????ủ???? ????????í???????? ????????ủ
Đ????̣???? đ????̂ ????ℎ????̣ ???????????????? ????????̆́???? ????????????ℎ ????ℎ????́???? ????????????????̂̉???? ????ℎ???????? ????ℎ????̉ ????????????̛????̛???????? ????????̂???? ????????̛̣???????? ℎ????̣̂ ????????????ℎ ????ℎ????́???? ????????̂???????? ????????ℎ????????̣̂???? - Đ????̂ ????ℎ????̣ - ????????̣????ℎ ????????̣
---------------------------------------

️???? ????????????ị đị???????? ????????/????????????????/????Đ-???????? ????????ỉ ????õ ????ệ ???????????????? ????????á???? ????ô???????? ????????????????ệ???? - Đô ????????ị - ????ị???????? ????ụ ????à ????ướ???????? ????????á???? ????????????ể???? ????ấ???? ????ế????.
➡ Khu công nghiệp đảm nhiệm vai trò sản xuất
➡ Khu Đô thị là nơi an cư của người lao động và chuyên gia
➡ Khu Dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân
???? ???????????????????? đ????́ ????ℎ???? đ????̂ ????ℎ????̣ ????????̀ ????????̣????ℎ ????????̣ ????????̂̀???? đ????̛????̛̣???? ???????????? ℎ????????̣????ℎ ????ℎ???????? ℎ????̣????, đ????̂̀???????? ????????̣̂ ????????̛́???? ????ℎ???? ????????̂???????? ????????ℎ????????̣̂????.

???? ????ệ ???????????????? ????????á???? ???????????????? ????ắ???? ????????????????  ????ớ???? ????á???? ????????â???? ???????????? đô ????????ị ????????????????????????????????, ???????????????????? ????????????????, ???????????????????? ????????????????????????????,  ???????????????????? ????????????????????????????????????…
➡ Các dự án nằm trong nội khu VSIP - Cạnh phân khu sản xuất công nghệ cao
➡ Đáp ứng yêu cầu về nơi sinh sống, làm việc chất lượng cao của người lao động và chuyên gia
➡ Được quy hoạch bài bản, hiện đại, đồng bộ với hệ thống tiện ích tốt nhất
???? VSIP Bắc Ninh sẽ là mô hình tiêu chuẩn để các doanh nghiệp phát triển BĐS trong nước hướng theo trong thời gian tới.
Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://by.com.vn/FgKa1
_________________________
️???? Việt Nhân Bắc Ninh - Trao uy tín, nhận niềm tin
☎ Hotline: 0977771299

Thông tin liên hệ


: VienCentaVsip
: Nguyễn văn viên
: 0977771299
: SH75,KĐT Centa City, VSIP , Từ Sơn, Bắc Ninh
: