Đặt banner 324 x 100

Chợ Nông Sản Online - Sàn thương mại thực hành cho sinh viên


Chợ nông sản online là sàn thương mại điện tử cho dành cho sinh viên trường FPT Polytechnic thực hành và trải nghiệm đăng những sản phẩm về nông sản Việt.

Truy cập vào Chợ Nông Sản Online để trải nghiệm nhé!