Đặt banner 324 x 100

Cách sử dụng hàm DATE trong Excel cực hay dễ làm kèm ví dụ minh họa


Định nghĩa: Hàm Date trong excel là hàm được dùng để tạo các ngày hợp lệ từ năm, tháng và ngày trong bảng tính Excel.

Ứng dụng của hàm Date trong Excel:

  • Kết quả trả về là giá trị số của một ngày cụ thể.
  • Có thể kết hợp được với nhiều hàm khác nhau trong Excel để đạt được kết quả mong muốn.

Thông tin liên hệ


: daotaotinhoc.vn
: Đào tạo tin học
:
: