Đặt banner 324 x 100

Sách kế toán cơ bản


Sách kế toán cơ bản
Giá: 180.000đ

Sách: “Kế toán Cơ bản” nhằm trang bị cho học viên nền tảng kiến thức lý luận về kế toán, phục vụ cho các khóa học thực hành chuyên sâu trong nghề kế toán như: Kế toán Tổng hợp thực hành - Kê khai quyết toán Thuế - Lập báo cáo Tài chính; Kế toán Máy – Phần mềm Kế toán, Nghề Kế toán chuyên nghiệp...
Sách này gồm có 2 phần:
Phần I: Lý thuyết kế toán
Chương 1: Tổng quan về kế toán;
Chương 2: Hệ thống các phương pháp kế toán;
Chương 3: Phương pháp hạch toán một số hoạt động chủ yếu trong doanh
nghiệp;
Phần II: Bài tập
 

Thông tin liên hệ


: 0905839123
:
:
:
: