Đặt banner 324 x 100

Sách kế toán máy


Sách: “Kế toán máy – Phần mềm Kế toán”
Giá: 180.000đ
của Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức (Hồng Đức) giúp học viên có một cái nhìn tổng quan về Kế toán Máy – Phần mềm Kế toán, lĩnh hội vững chắc về kiến thức cũng như thành thạo về kỹ năng trên một số phần mềm kế toán phổ biến nhất hiện nay như: Kế toán Việt

Nam – KTVN, MISA, FAST, phần mềm Hỗ trợ Kê khai thuế KTKK của Tổng Cục Thuế và một số phần mềm kế toán thông dụng trên thị trường...
Sách này gồm có 2 phần 8 chương:
PHẦN I: PHẦN THỰC HÀNH
(Ứng dụng trên phần mềm kế toán Việt Nam, MISA, FAST kèm theo bộ chứng
từ thực tế của doanh nghiệp sản xuất thương mại dịch vụ)
Chương 1: Bài thực hành phần mềm kế toán 1;
Chương 2: Bài thực hành phần mềm kế toán 2;
PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN MÁY – PHẦN MỀM KẾ TOÁN
Chương 3: Tổng quan về Kế toán máy và Phần mềm Kế toán;
Chương 4: Giới thiệu phần mềm Kế toán Việt Nam và hướng dẫn sử dụng;
Chương 5: Giới thiệu phần mềm Kế toán MISA;
Chương 6: Giới thiệu phần mềm Kế toán FAST;
Chương 7: Giới thiệu một số phần mềm kế toán thông dụng khác;
Chương 8: Giới thiệu phần mềm Hỗ trợ Kê khai thuế (HTKK) và hướng dẫn nộp
thuế điện tử;
Chương 9: Hóa đơn điện tử
 

Thông tin liên hệ


: 0905839123
:
:
:
: