Đặt banner 324 x 100

Hồ sơ cán bộ công chức viên chức mẫu b07-bnv


 BỘ HỒ SƠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC MẪU b07-BNV THÔNG TƯ 07/2019
* Lý lịch cán bộ công chức, viên chức (quyển màu xanh)
* Túi đựng hồ sơ (tiêu chuẩn nâu) dầy dặn
* Bìa kẹp nhận xét, đánh giá, đơn thư
* Bìa kẹp nghị quyết, quyết định về nhân sự
* Bìa kẹp bảng kê thành phần tài liệu trong hồ sơ
* Mẫu HS02-VC/BNV
* Mẫu 02b-BNV/2019
* Mẫu 03a-BNV/2019
* Mẫu 03b-BNV/2019
* Mẫu 04a-BNV/2019
* Mẫu 04b-BNV/2019
* Mẫu 05b-BNV/2019
* Mẫu B07-BNV ban hành theo thông tư sô: 07/2019/Thông tư -BNV ngày 01/06/2019 của Bộ Nội Vụ

 

Thông tin liên hệ


: nguyenhoangngoc
: NGUYỄN HOÀNG NGỌC
: 0973774288
: Số 2 Nguyễn Xí, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
: