Đặt banner 324 x 100

Sổ tổng hợp thu tiền đảng phí của các đơn vị cấp dưới


SỔ TỔNG HỢP THU TIỀN ĐẢNG PHÍ CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI
(Dùng cho đảng bộ bộ phận trở lên) mẫu VPTUĐ

Thông tin liên hệ


: nguyenhoangngoc
: NGUYỄN HOÀNG NGỌC
: 0973774288
: Số 2 Nguyễn Xí, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
: