Đặt banner 324 x 100

Các loại sụn nâng mũi


Các loại sụn nâng mũi nào?
Có ba loại chính của sụn nâng mũi được sử dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ. Đây bao gồm:
Sụn tự thân (Autologous cartilage): Sụn tự thân là loại sụn được lấy từ cơ thể của bệnh nhân. Vùng thường được lấy sụn tự thân bao gồm tai (sụn tai) và sườn (sụn sườn). Sụn tự thân được coi là lựa chọn tốt nhất vì nó hạn chế nguy cơ phản ứng dị ứng và tương thích tốt với cơ thể. Sụn tự thân có thể được sử dụng để làm tăng chiều cao của mũi, tạo hình đầu mũi và sửa chữa các khuyết điểm mũi.
Sụn tổng hợp (Synthetic cartilage): Sụn tổng hợp là sụn được tạo ra nhân tạo. Loại sụn tổng hợp phổ biến nhất là polytetrafluoroethylene (PTFE), được thương mại hóa dưới tên gọi “Gore-Tex”. Sụn tổng hợp có độ bền cao và ít thay đổi theo thời gian so với sụn tự thân. Tuy nhiên, sụn tổng hợp có thể gây phản ứng vi khuẩn hoặc phản ứng dị ứng ở một số người.
Sụn người từ nguồn hiến tạng (Allograft cartilage): Sụn người từ nguồn hiến tạng là sụn lấy từ người hiến tạng. Điều này đòi hỏi sự phù hợp về kích thước và tính chất của sụn với mũi của bệnh nhân. Sụn người từ nguồn hiến tạng có thể được sử dụng trong trường hợp không có đủ sụn tự thân hoặc sụn tổng hợp. Tuy nhiên, việc sử dụng sụn người từ nguồn hiến tạng có thể liên quan đến nguy cơ truyền nhiễm và phản ứng dị ứng.
Quyết định về loại sụn nâng mũi cụ thể nào sẽ được sử dụng phụ thuộc vào tình trạng mũi ban đầu của bệnh nhân, mong muốn cá nhân, và đánh giá của bác sĩ phẫu thuật. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân về lựa chọn phù hợp nhất dựa trên các yếu tố này.
Xem thêm: https://www.beautymedi.vn/blog/cac-loai-sun-nang-mui/