Đặt banner 324 x 100

Tăng cường công tác truyền thông ngăn chặn thuốc lá - Dancing JuicesĐưa nội dung thực hiện công tác phòng, chống thuốc lá vào tiêu chí chấm thi đua đối với cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Dancing Juices ASPIRE Raga Aio 
LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0971.829.269

 

Tăng cường công tác truyền thông: Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng) cho học sinh, học viên.

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tác hại thuốc lá, nhất là tuyên truyền về tác hại của thuốc lá mới.

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Dancing Juices DIGIFLAVOR Digi-U Pod Kit 
LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0971.829.269

 

Đăng tải trên trang thông tin điện tử đơn vị về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuôc lá mới; cập nhật các văn bản, quy định pháp luật mới liên quan về tác hại của thuốc lá.

Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Dancing Juices ASPIRE Raga Aio
LIÊN HỆ MUA HÀNG: 0971.829.269