Đặt banner 324 x 100

Cung cấp mì ý các loại


Chuyên cung cấp Mì Ý
 
*Hiệu Balducci. Loại 500gr/gói (thùng 10kg)
- 10 thùng giá 480/thùng
- 20 thùng giá 440/thùng
- 50 thùng giá 380/thùng

* Hiệu San Remo loại 250gr/gói (thùng 6kg)
- 5 thùng giá 336k/thùng
- 10 thùng giá 288/thùng
- 20 thùng giá 264/thùng

* Hiệu Divella loại 500gr/gói (thùng 12kg)
- 5 thùng giá 720/thùng
- 10 thùng 672/thùng
- 20 thùng 648/thùng

Thịt bò xay 120k/kg
Thịt heo xay 85k/kg
Cà chua bóc vỏ 2kg5 giá 154k