Đặt banner 324 x 100

Đề xuất thu thuế 2.000-5.000 đồng một bao thuốc lá - Dancing Juices


Cho rằng phương án của Bộ Tài chính thu thuế 1.000 đồng một bao thuốc lá là quá thấp, Bộ Y tế đề nghị thu 2.000-5.000 đồng. 
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Dancing Juices Phone: 0971.829.269: OXVA Origin SE 40W Pod

Bộ Tài chính hiện đề xuất hai phương án sửa đổi mức thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng với mặt hàng thuốc lá.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Dancing Juices Phone: 0971.829.269: OXVA Xlim V2 Limited 3rd Anniversary

Phương án một là áp dụng thu thuế theo phương pháp hỗn hợp (thu theo thuế suất tỷ lệ như hiện nay và thuế suất tuyệt đối). Theo đó, bổ sung mức thu thuế tuyệt đối 1.000 đồng mỗi bao thuốc lá 20 điếu và 1.500 đồng một điếu xì gà. Quy định này áp dụng từ năm 2020.
Xem thêm các sản phẩm cai thuốc lá tại Dancing Juices Phone: 0971.829.269: OXVA Xlim Pro 30W Pod

Phương án hai, tăng thuế suất theo lộ trình: Năm 2020 tăng từ 75% lên 80%, một năm sau tăng lên mức 85%.

Mức thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá hiện nay là 70% (áp dụng từ năm 2016 đến 2018); đến năm 2019 sẽ tăng lên 75%.

Bộ Y tế ủng hộ phương án một, tuy nhiên đề nghị áp dụng mức thu thuế tuyệt đối cao hơn. Bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế đề xuất thu thuế mỗi bao thuốc lá 2.000-5.000 đồng thay vì 1.000 đồng. "Càng tăng thuế thì Chính phủ càng có nguồn thu, giá bán lẻ thuốc lá cao thì thanh thiếu niên, người nghèo không có tiền mua", bà Hải lập luận.

Thông tin liên hệ


: dancingshop6
:
:
:
: