Đặt banner 324 x 100

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 Tính từ


Trong bài ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 8 - Giáo trình Minna no Nihongo, chúng ta sẽ học về cách dùng và cách thức kể câu mang tính trong khoảng. Anh chị em cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei học tập mỗi ngày qua học tiếng Nhật bài 8 dưới đây nhé!

1. Tính từ:

 • Tính trong khoảng đuôi い: sở hữu đuôi tận cùng là い: 小(ちい)さい (nhỏ)、大(おお)きい(to)、熱(あつ)い(nóng)…

 • Tính từ đuôi な: mang đuôi tận cùng là な: ハンサム(な)(đẹp trai)、しんせつ(な)(tốt bụng)、 …

 • Chú ý:

- Đuôi なcó khi xuất hiện sở hữu khi không xuất hiện trong trong khoảng và câu.

- 1 số trong khoảng dễ nhầm có tình từ đuôi い: きれい(な)(đẹp, sạch)、きらい(な)(ghét, không thích)

2. Những dòng câu mang tính trong khoảng

 1. Câu khẳng định

 

N は どう ですか。 N thế nào?

N はA (な) です。

N はAいです。

 • phương pháp dùng:

 • どう là trong khoảng để hỏi cho thuộc tính, cảm nghĩ về vật, sự vật, người; hỏi trực tiếp vào tính chất của danh từ (không sở hữu danh từ đằng sau)

 • tính trong khoảng đuôi い thì giữ nguyên い

 • tính trong khoảng đuôi な thì sẽ không mang な

 • Ví dụ:

 1. あの人(ひと)はハンサムです。Người kia đẹp trai.

 2. このかばんはどうですか。Cái cặp này như thế nào?

高(たか)いです。Cái cặp đấy đắt.

  1. Câu phủ định

A い -> A くないです

A (な) -> A ではありません / じゃありません

Trường hợp đặc trưng tính từ いsẽ đổi いいです thànhよくないです

Ví dụ:

 1. この食(た)べ物(もの)は美味(おい)しくないです。Món ăn này ko ngon.

 2. ハノイは 静(しず)かではありません。Hà Nội ko im tĩnh.

3. N1は どんなN2ですか。 N1 là N2 như thế nào?

N1は + A い + N2です。

N1は + A (な) + な + N2です。

 • phương pháp dùng:

 • どんなlà thắc mắc từ để hỏi về cảm nghĩ, tính chất, hiện trạng của người hay vật; hỏi 1 danh trong khoảng nào với tính chất gì (phải sở hữu danh trong khoảng đi sau)

 • Tính trong khoảng được đặt trước danh từ để bổ nghĩa cho danh trong khoảng đó

 • Tính trong khoảng đuôi な giữ nguyên な

 • Tính trong khoảng đuôi い thì giữ nguyên い

 • Ví dụ:

 1. 田中(たなか)さんどんな人(ひと)ですか。Anh Tanaka là người như thế nào?

親切(しんせつ)な人(ひと)です。Anh ý là người rẻ bụng

 1. 富士山(ふじさん)はどんな山(やま)ですか。Núi Phú Sĩ là núi như thế nào?

高(たか)い山(やま)です。Là núi cao.

nguồn: https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n5-bai-8-tinh-tu-n1158.htm