Đặt banner 324 x 100

Cách bình luận trên facebook bằng page


Cách sử dụng hàng trăm Fanpage đi bình luận Facebook
- Tiết kiệm nguyên liệu ko cần phải có nhiều nick
- Nhanh chóng và đơn giản
- Thu hom hết toàn bộ các thông báo từ page về 1 nick nguồn
https://youtu.be/VqnlJoqnjt4?si=p83CPJZEN8LUmU98