Đặt banner 324 x 100

S24 Ultra 256G giá chỉ 25.490.000đ


???? S24 Ultra 256G giá chỉ 25.490.000đ (đi kèm Sc+ 12 Tháng) + ốp lưng trong chính hãng
????Hỗ trợ TCĐM
Quan tâm lh 088.6990.654 (Bình Dương- Đồng Nai- Hồ Chí Minh)