Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Những tờ báo chuyên biệt


Ngày đăng: 12-09-2016 | Ngày cập nhật: 12-09-2016
a) Phật giáo Đuốc Tuệ số 1 ra ngày 10-12-1935 củaHội Phật giáo
Bắc Kỳ của viên quan hưu hàm Tổng đốc Nguyễn Năng Quốc đứng ra xin phép, nằm trong khuôn khổ của phong trào chấn hưng Phật giáo và được hỗ trợ của chính quyền thực dân. Tờ báo này chuyên quảng bá những giáo lý Phật giáo. Ngoài ra còn có Đuốc Chân Lý (1935), Viên Âm (1933), Niết Bàn Tạp chí (1933)... Các tờ này chỉ đề cập đến giáo lý Phật giáo.

b) Thiên Chúa giáo Có tờ
Thánh Kinh báo (1931), Hy vọng (1937)... nhằm tuyên truyền Kinh Thánh, những hiểu biết về Chúa Giêsu, Thánh Mẫu Đồng Trinh...

c) Lĩnh vực thuần túy khoa học Gồm các tờ Khoa học (1931), Y Học Tạp chí và Bảo An Y báo (1934). Những tạp chí này dùng để truyền bá những kiến thức cơ bản về khoa học, nhất là về y học.

d) Lĩnh vực nông nghiệp Chúng ta phải kể đến những tờ như Vệ Nông báo (1930) chuyên đăng những bài nghiên cứu về những vấn đề nông nghiệp và chăn nuôi..., tờ Nông-Công-Thương (1936) chuyên trách về những vấn đề canh nông, thương mại và thủ công nghiệp, tờ Thần Nông...
g) Lĩnh vực pháp lý Có tờ báo Pháp Luật Cố vấn (1938) chuyên viết về những bài liên quan đến pháp luật như vấn đề thừa kế, hôn nhân, tranh chấp về nhà đất... Ngoài ra còn kể thêm tờ Bắc Kỳ Bảo Hộ Công báo (1931) đăng những quyết định, tài liệu của chính phủ.
Xem thêm: mua sách trực tuyến

 

Thông tin liên hệ


: thachhoangtuan
: Thach hoang tuan
: 01699566403
: 781 Le Hong Phong, Quan 10