Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Nhóm Tự Lực


Ngày đăng: 12-09-2016 | Ngày cập nhật: 12-09-2016
Nhóm Tự Lực sang giai đoạn Ngày nay, mở rộng cửa ra, tuy không phải là rộng lắm, để đón nhận thêm nhiều văn thi gia có giá trị khác như Vi Huyền Đắc, Đoàn Phú Tứ, Thanh Tịnh, Xuân Diệu, Huy Cận. Số cuối cùng của tờ Ngày nay ra mắt độc giả vào ngày 2-9-1940.

Tuy nhiên, sau cuộc đảo chính Nhật ở Đông Dương tờ Ngày nay lại tục bản vào ngày 15-5-1945, nhưng lần này điều khiển tờ báo lại là một người em của Nguyễn Tường Tam. Từ đây Ngày nay mạnh dạn dấn thân vào lãnh vực chính trị: “Đế quốc Pháp đã sụp đổ, Ngày nay sống lại... Ngày nay thay đổi chiến thuật lợi dụng thời cơ... nhưng vẫn trung thành với lý tưởng ban đầu của mình”. Nhưng đến ngày 18-8-1945 vai trò của Ngày nay đành phải chấm dứt vì lịch sử đã sang trang: Cách mạng tháng Tám thành công và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Ban biên tập của Ngày nay gồm Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Tường Bách, Khái Hưng, Tú Mỡ, Hoàng Đạo, Nguyễn Xuân Miễn, v.v... Trong lịch sử báo chí Việt Nam từ sau Ngày Nay Tạp chí chưa có một nhóm nhà văn - nhà báo nào tạo được một ảnh hưởng lớn trong xã hội và trong văn học như nhóm Tự Lực Văn Đoàn với hai tờ Phong hóa và Ngày nay như là hai cơ quan chính thức của nhóm, với những cây bút sáng chói vào thời đó như Nguyễn Tường Long tức nhà văn Hoàng Đạo, Trần Khánh Giư tức nhà văn Khái Hưng, Hồ Trọng Hiếu tự Tú Mỡ, Nguyễn Thứ Lễ tự Thế Lữ cùng với sự cộng tác của Nguyễn Gia Trí rất nổi tiếng về những tranh châm biếm: Trần Tiêu, Bùi Hiển, Nguyễn Cát Tường, Tô Ngọc Vân, Vi Huyền Đắc, Đoàn Phú Tứ, v.v... Đặc điểm của hai tờ Phong hóa và Ngày nay là trong giai đoạn đầu đặt nặng nền văn học, giai đoạn sau tấn công vào lĩnh vực chính trị.
Xem thêm: Họ đã làm gì để thay đổi thế giới

Thông tin liên hệ


: thachhoangtuan
: Thach hoang tuan
: 01699566403
: 781 Le Hong Phong, Quan 10