Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Tranh đấu cho sự cải cách xã hội


Ngày đăng: 12-09-2016 | Ngày cập nhật: 12-09-2016
 Trước hết ngay ở địa hạt báo chí họ đã làm cho báo chí nước nhà tiến bộ nhiều, từ bài vở cho đến kỹ thuật. Đồng thời, đưa người làm báo “từ cảnh lẻ loi của mấy ông đồ ngồi yên cao vọng dạy đời đến con đường đi vào quần chúng, săn sóc dư luận, đặt ra và giải quyết những vấn đề liên quan đến số đông tìm cách bênh vực những kẻ cô yếu, bài bác những bất công, tranh đấu cho sự cải cách xã hội”...

2. Nhất là ở địa hạt sáng tác, sự đóng góp của họ để làm tiến bộ văn nghệ mới lại càng quan trọng. Họ đã lãnh đạo và đưa đến toàn thắng phong trào thơ mới. Thế Lữ, danh tiếng dẫn đầu trong làng thơ mới, đã xuất phát từ nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Về sau cũng chính trên Phong hóa, Ngày nay mà ta thấy xuất hiện những nhà thơ có giá trị khác, như Xuân Diệu, Huy Cận, Thanh Tịnh, Tế Hanh.

3. Song nhất là ở tiểu thuyết họ đã gây được thành tích vẻ vang hơn cả. Có thể nói chỉ với Tự Lực Văn Đoàn, chúng ta mới bắt đầu có tiểu thuyết Việt Nam. Ở giai đoạn trước, như ta đã thấy, chỉ thịnh hành tiểu thuyết dịch, còn sáng tác nếu có thì thường mang dáng điệu mô phỏng nhân vật Tây, mô phỏng Tàu, mô phỏng cốt truyện, mô phỏng nhân vật. Đến khi tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn ra đời mới thấy những vai tuồng Việt Nam, hoạt động giữa khung cảnh Việt Nam, trong một câu chuyện Việt Nam.

Tuy nhiên, hai tờ Phong hóa, Ngày nay, nói riêng và nhóm Tự Lực Văn Đoàn nói chung, đã quá đề cao cá nhân chủ nghĩa và nghệ thuật thuần túy; đưa đến hậu quả là làm cho thanh niên Việt Nam quên đi cuộc đấu tranh gian khổ trước mắt, chỉ biết hưởng lạc, ăn chơi đồi trụy. Thật là tai hại!
Xem thêm: mua sách trực tuyến

Thông tin liên hệ


: thachhoangtuan
: Thach hoang tuan
: 01699566403
: 781 Le Hong Phong, Quan 10