Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Hai năm sau


Ngày đăng: 12-09-2016 | Ngày cập nhật: 12-09-2016
Ngày 25-2-1936, một tờ báo tuần báo mới ra đời, tờ Ích hữu. Cuối năm 1937 (8-12) nhà văn Lê Văn Trương đổi thành Ích Hữu đổi mới cùng với sự hợp tác của các nhà văn, nhà báo như Trương Tửu, Lê Tràng Kiều, Nguyễn Đình Lạp, Phạm Ngọc Khuê. Nhóm này chủ trương đề cao anh hùng cá nhân.

Hai năm sau khi tờ Tiểu Thuyết Thứ bảy ra đời, nhà xuất bản Tân Dân cho ra đời một tạp chí khác, tờ Phổ Thông bán nguyệt san cho đăng mỗi số một tiểu thuyết trọn kỳ. Số phát hành đầu tiên ngày 1-12-1936, ban đầu biên tập cho ra mắt độc giả tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Công Hoan Tắt lửa lòng được công chúng say mê theo dõi.

Một soạn giả trong Nam phỏng theo chuyện này soạn ra tuồng cải lương Lan và Điệp trở thành vở cải lương ăn khách ở miền Nam trong vòng mấy chục năm trở lại đây. Ngoài ra, Nhà xuất bản Tân Dân còn cho ra thêm tờ Tao đàn ra hai lần mỗi tháng. Số đầu ra ngày 1-3-1939 gồm nhiều cây bút nổi tiếng: Nguyễn Triệu Luật, Nguyễn Trọng Thuật, Phan Khôi, Hoài Thanh, Trương Tửu, Lan Khai, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Tuân.

Hai số đặc biệt viết về nhà thơ Tản Đà và nhà văn Vũ Trọng Phụng nhân ngày qua đời của hai cây bút nổi danh Bắc Hà là tài liệu quý giá cho những ai muốn nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của hai nhân vật này. Trong vòng 10 năm, bắt đầu từ Tiểu Thuyết Thứ bảy, nhà Tân Dân với Vũ Đình Long đã hoạt động rất nhiều về báo chí và xuất bản. Dưới mắt nhóm Tự Lực Văn Đoàn, công việc của họ Vũ có tính thương mại hơn là văn hóa.

Hai tờ Phong hóa và Ngày nay thường mai mỉa nhà Tân Dân là cái động Tân Dân, còn Vũ Đình Long là tiên ông luyện kiếm xâu bạc cắc. Họ tố cáo ông này chẳng thiết gì văn học, chuyên mua rẻ bài của nhà văn, nhà báo, xuất bản “hốt bạc”. Ngay trong nội bộ các nhà văn, nhà báo đã đình công chống Vũ Đình Long như: Lan Khai, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Tuân, Lê Văn Trương...
Ngày đêm cặm cụi ra công
Giúp ông chúa động khơi dòng sông ngân.
(Tú Mỡ)

Thông tin liên hệ


: thachhoangtuan
: Thach hoang tuan
: 01699566403
: 781 Le Hong Phong, Quan 10