Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Nhóm Hàn Thuyên


Ngày đăng: 12-09-2016 | Ngày cập nhật: 12-09-2016
Nhóm này xuất bản tờ tạp chí Văn mới vào năm 1941, mỗi tháng ra 2 lần. Văn mới chuyên khảo cứu, phê bình về văn học, triết học, lịch sử, xã hội. Trương Tửu (Nguyễn Bách Khoa), Nguyễn Đình Lạp, Đặng Thai Mai, Phạm Ngọc Khuê. Chủ biên: Nguyễn Đức Quỳnh. Ban biên tập muốn đi tìm một triết lý mới về nhân sinh, có ích lợi thiết thực cho cuộc sống hiện tại của quốc dân Việt Nam: chủ nghĩa Marx.

Nhóm chủ trương đi tìm chân lý mới và dần dần làm cho độc giả của mình hiểu rõ tư tưởng mới: Marxisme. Họ nghiên cứu lịch sử bằng cặp kính duy vật sử quan, bằng những đấu tranh giai cấp không ngừng. Học thuyết Marx-Engels được họ áp dụng vào việc nghiên cứu nhiều trường hợp trong lịch sử Việt Nam.

Với cái nhìn ấy tất nhiên tờ Văn mới ở trong cái thế đối lập với nhóm Tri Tân, chống lại quan niệm sùng bái anh hùng cá nhân của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Mặt khác nhóm Hàn Thuyên cũng chống lại những tư tưởng mới do Pháp du nhập vào Việt Nam, đề cao cái gọi là tự do dân chủ, quyền tư hữu... con đẻ của cuộc cách mạng 1789. Họ cho rằng nhóm Tự Lực Văn Đoàn là “Đội binh tiền phong của xu hướng văn hóa tư sản, đề cao người trí thức tư sản, thi vị hóa thói phóng đãng tư sản”.

Ông Đặng Thai Mai cho rằng, “Văn hóa tư sản đã phát triển hết mức của nó ở trời Âu, nay đã đến lúc tàn tạ. Vậy mà chính cái chế độ ấy, luân lý ấy nay than ôi, đã được xã hội Việt Nam giơ tay vồ đón như một vị cứu tinh ở đầu thế kỷ 20 này”. Trương Tửu viết: “Chống phong kiến để theo luân lý tư sản giống như chạy trốn dịch hạch để mang lấy bệnh thổ tả, phản đối chế độ gia đình để tự do tiêm hút, tự do chơi bời đĩ điếm...”.

Hàn Thuyên cho rằng nhóm Phong Hóa bày ra cái cười phá hại tất cả nề nếp truyền thống, những cái cười vô ý thức, lố bịch hóa những người nhà quê như Lý Toét, Xã Vệ thật là tàn ác, bất công, chia rẽ nguy hại giữa dân quê và dân thành. Trương Tửu cho rằng họ đã vô tình hay cố ý mắc mưu thực dân hưởng ứng phong trào vui vẻ trẻ trung 1932, đề cao tình cảm lãng mạn và nghệ thuật thuần túy, làm cho thanh niên quên con đường tranh đấu gian nan ngã theo khuynh hướng hưởng lạc, đi đến ăn chơi đồi trụy.
Xem thêm: Trò chơi tư duy

Thông tin liên hệ


: thachhoangtuan
: Thach hoang tuan
: 01699566403
: 781 Le Hong Phong, Quan 10