Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Ở trung Kỳ


Ngày đăng: 13-09-2016 | Ngày cập nhật: 13-09-2016
Dưới ảnh hưởng của chế độ chính trị và tình hình kinh tế, báo chí Trung Kỳ tỏ ra còn non kém hơn báo chí Bắc Kỳ và Nam Kỳ.
Ngoài ra yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn cản sự phát triển của báo chí ở vùng đất An Nam này.
Trước đây, nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng cất tiếng nói đầu tiên với tờ Tiếng dân vào năm 1927. Tiếng nói thứ hai lại thuộc về “phái yếu” của đất Trung Kỳ là tờ:
PHỤ NỮ TÂN TIẾN
Ra 2 lần một tháng. Giám đốc là bà Lê Thành Tường. Tạp chí gồm 32 trang với nhiều hình ảnh đẹp mắt ra số đầu tiên vào năm 1932.
KIM LAI TẠP CHÍ
Ra ngày 31-12-1931 đặt dưới sự điều khiển của Viễn Đệ và Đào Duy Anh.
TRÀNG AN
Phát hành ngày 1-3-1935 của ông Bùi Huy Tín.
SÔNG HƯƠNG
Phát hành vào tháng 8-1936 và tự đình bản vào số 32 (273-1937) của ông Phan Khôi, nhà văn kiêm nhà báo nổi tiếng ba miền Trung Nam Bắc trong suốt 20 năm trong làng báo Việt Nam “Đây là một tờ báo xuất bản ở Huế chuyên về “văn chương, khoa học và mỹ thuật”.

Những người Cộng sản đã mua lại giấy phép xuất bản của tờ báo này vì ông Phan Khôi gặp khó khăn tài chính, và tờ Sông Hương (tục bản) số 1 ra ngày 19-6-1937. Sông Hương tục bản vẫn đề tên Phan Khôi là sáng lập viên, nhưng Nguyễn Cửu Thạnh là chủ nhiệm và Phan Đăng Lưu trực tiếp chỉ đạo. Sông Hương tục bản ra được 14, số ngày 14-10-1937 báo Sông Hương bị thu hồi giấy phép.”(1)
Xem thêm: mua sách trực tuyến

 

Thông tin liên hệ


: thachhoangtuan
: Thach hoang tuan
: 01699566403
: 781 Le Hong Phong, Quan 10