Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Vi sinh xử lý nước thải


Ngày đăng: 19-10-2016 | Ngày cập nhật: 19-10-2016
Nhằm đáp ứng nhu cầu của bà con chăn nuôi giải quyết vấn đề mùi hôi chuồng trại, ủ phân, xử lý hầm biogas
Công ty chúng tôi đã sản xuất ra hai loại vi sinh là DH-Khử mùi và DH-Hữu cơ
DH-Khử mùi giúp giải quyết mùi hôi sau 5 phút, làm đệm lót sinh học, ủ phân, cung cấp cho hệ thống xử lý nước thải nhanh chóng.
DH-Hữu cơ dùng để ủ phân, cung cấp cho hệ thống biogas: giảm được 50% khối lượng phân trong hầm và tăng khí ga rất nhiều. Hệ thống xử lý nước thải: bổ sung vi sinh vào hệ thống các bể kỵ khí, hiếu khí...
Ngoài ra công ty còn tư vấn lập các hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được dịch vụ tốt nhất.
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH 

Thông tin liên hệ


: Facebook
:
:
:
: