Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Vi sinh xử lý nước thải, xư lý mùi hôi chuồng trại


Ngày đăng: 20-10-2016 | Ngày cập nhật: 20-10-2016
  • Bổ sung vi sinh vật hữa ích vào rác thải, nước thải.
  • Tiết kiệm chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải vì rút ngắn thời gian khởi động ban đầu.
  • Tăng khả năng phân hủy các hợp chất hữu cơ, đặc biệt các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học trong điều kiện thường.
  • Giảm 25%-80% các thông số ô nhiễm như COD, BOD, SS, H2S, NH3… trong nước thải.
  • Xử dụng được cho bể hiếu khí và kỵ khí.
  • Kích thích quá trình phát sinh khí Biogas nhanh hơn, làm giảm hàm lượng chất thải rắn đến 50%.
Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH.

Thông tin liên hệ


: Facebook
:
:
:
: