Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

AQUACLEAN ACF-32 - Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị


Ngày đăng: 19-11-2016 | Ngày cập nhật: 21-03-2017

"Xử lý nước thải đa ngành - sản phẩm chủ lực của dòng vi sinh Aquaclean"

Aquaclean ACF-32 bao gồm các chủng vi khuẩn có hoạt tính cao và hoạt động trên diện rộng, được ứng dụng để xử lý nhiều loại nước thải khác nhau.

Aquaclean ACF-32 chứa 32 chủng vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí, tuỳ nghi, dị dưỡng và quang dưỡng như Bacillus spp, Rhodopseudomonas spp, Nitrobacter spp, Nitrosomonas spp... được lựa chọn đặc biệt dùng trong tất cả các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt.

Hệ thống xử lý nước thải:

• Được dùng cho tất cả các loại nước thải.

• Giảm COD, BOD và chất rắn lơ lửng đầu ra.

• Giảm thể tích bùn và các hợp chất khó phân hủy.

• Làm giảm và điều chỉnh mùi của toàn hệ thống.

• Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn xả thải.

     Ủ phân compost:

• Phá vỡ các hợp chất khó phân hủy trong phân compost. Chuyển đổi các chất dinh dưỡng trong các hợp chất này thành các dạng dễ sử dụng hơn.

• Rút ngắn thời gian ủ, tăng nhiệt độ nhanh.

• Giảm thời gian cần để ổn định phân compost.

• Giảm mùi hôi.

• Tăng cường các thuộc tính của phân compost như là một chất bổ sung cho đất.

     Nước rỉ rác/ Rác thải:

• Giảm mùi hôi, tăng cường phân hủy chất hữu cơ.

• Xử lý ô nhiễm trong hệ thống xử lý nước rỉ rác.

     Ao hồ ô nhiễm:

• Giảm bùn đáy.

• Giảm dầu, mỡ, chất béo & các hợp chất hữu cơ khác.

• Làm trong nước, khôi phục cân bằng sinh thái.

     Hệ thống Biogas:

• Tăng 60% CH4, 40% CO2.

• Tăng sản sinh khí sinh học và sản lượng điện.

• Giảm chi phí bảo trì hệ thống.
------------------------

CÔNG TY C PHN CÔNG NGH BIOTECH VIT NAM 
11/11A Nguyn Văn Mi, p.4, qun Tân Bình 
Hotline: Ms Anna: 0989.771.530
Tham kho sn phm ca chúng tôi qua website:

http://blueplanetasia.org/
http://biotechvietnam.org/

Thông tin liên hệ


: Aquaclean
: Ms Anna
: 0989771530
: 11/11A Nguyễn Văn Mại, p.4, quận Tân Bình