Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Chiến lược phát triển sản phẩm mới


Ngày đăng: 12-01-2017 | Ngày cập nhật: 12-01-2017
Doanh nghiệp có thể tự hỏi một số câu hỏi:
Doanh nhiệp bao lâu mới phát triển sản phẩm mới? 
Phương pháp nào để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới? 
Phương pháp này có liên quan đến tăng trưởng và lợi nhuận như thế nào?
Sản phẩm mới của doanh nhiệp là sản phẩm mang tính đột phá hay sản phẩm cải tiến? 
Tốc độ phát triển sản phẩm mới?
Đây là những câu hỏi quan trọng liên quan đến tương lai của công ty. Vòng đời sản phẩm đi qua giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng, chín muồi và suy tàn, nên một công ty gần như không thể tăng doanh thu nếu không thường xuyên tung ra các sản phẩm mới. Việc định kỳ tung ra sản phẩm sẽ tăng doanh số để bù lại cho sự suy tàn của các sản phẩm cũ hơn. Ngày nay công nghệ ngày càng phát triển nhanh và nhu cầu khách hàng ngày càng đa dạng thì sản phẩm
càng mau cũ hơn. Do đó, tốc độ và số lượng phát triển sản phẩm mới phải đặc biệt tốt.
 
 
Phát triển sản phẩm hiệu quả và thương mại là một trình điều khiển trung tâm của tăng trưởng kinh doanh. Tạo ra các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo để đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường và giải quyết tốt hơn nhu cầu khách hàng. Phát triển sản phẩm mới là một thử thách, cam kết phức tạp có liên quan đến các hoạt động phụ thuộc lẫn nhau quan trọng và cân nhắc, bao gồm: tiếp thị, nghiên cứu, phát triển, đánh giá rủi ro, phân tích chi phí, chất lượng, tuân thủ quy định, chuẩn bị ra mắt, bán hàng, chiến lược công ty, quản lý danh mục đầu tư và phân bổ nguồn lực.
 
 
Phát triển sản phẩm mới đóng via trò sống còn của hầu hết các công ty. Nhiều công ty thành công trên sản phẩm mà không có những sản phẩm thay thế và kết quả là phá sản như Nokia, điện thoại Motorola, .v.v Một số công ty chưa có đầu tư đúng mức và phương pháp phát triển sản phẩm phù hợp nên sản phẩm ra thị trường không bán được. Con số các công ty như vậy rất nhiều. Ngày nay, ở cấp độ cạnh tranh toàn cầu, doanh nghiệp cạnh tranh ngày càng nhiều hơn, khách hàng đòi hỏi sản phẩm thay đổi nhiều hơn, và giá có thể rẻ hơn .v.v Những áp lực càng lớn này nếu không giải quyết được thì doanh nghiệp khó có thể tồn tại và phát triển.
 
 
Vì vậy, doanh nghiệp cần có một chiến lược, cung cấp nguồn lực và đội ngũ phát triển sản phẩm một cách bài bản và làm việc phải ra được kết quả sản phẩm chất lượng (theo định nghĩa của người tiêu dùng), giá tốt và thời gian đủ nhanh để đáp ứng được xu thế của người tiêu dùng

Thông tin liên hệ


: lamkim
:
:
:
: