Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017


Ngày đăng: 17-02-2017 | Ngày cập nhật: 17-02-2017

sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017 nxb tài chính bộ tài chính ban hành mới nhất hiện nay

Cập nhật đầy đủ các thông tư  nghị định 122/2016/NĐ-CP NĐ số 125/2016/NĐ-CP (VJEPA); NĐ số 126/2016/NĐ-CP (AIFTA); NĐ số 127/2016/NĐ-CP (AANZFTA); NĐ số 128/2016/NĐ-CP (ACFTA); NĐ số 129/2016/NĐ-CP (ATIGA); NĐ số 130/2016/NĐ-CP (AKFTA); NĐ số 131/2016/NĐ-CP (VKFTA); NĐ số 132/2016/NĐ-CP (VCFTA); NĐ số 133/2016/NĐ-CP(AJCEP); NĐ số 137/2016/NĐ-CP

Cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu nhà xuất bản tài chính bộ tài chính ban hàn Và thuế GTGT hàng nhập khẩu áp dụng cho các Tờ Khai Hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan

sách biểu thuế xuất nhập khẩu nxb tài chính bộ tài chính ban hành

ảnh bìa sách biểu thuế xuất nhập khẩu nxb 2017 tài chính mới nhất

Giá bán: 550.000 đồng

sách biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu nhà xuất bản tài chính phát hành là tài liệu tham khảo sử dụng cho cán bộ thuế, cán bộ Hải quan và tổ chức cá nhân có hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam, được xây dựng theo tiêu chuẩn của danh mục AHTN, với hệ thống mã số và tên gọi tuân thủ hoàn toàn theo nguyên tắc phân loại của danh mục hài hoà mô tả và mã hóa hàng hoá của tổ chức Hải quan thế giới (Mã hóa ở cấp độ 8 số cho tất cả các dòng thuế) phù hợp với yêu cầu quản lý và thực hiện các nghiệp vụ của cán bộ thuế, cán bộ hải quan và doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong phạm vi cả nước.

trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách  biểu thuế xnk nhà xuất bản tài chính mới nhất

 

Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0973680505 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn:  0966648088( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963612769 giao hàng hỏa tốc
 

bộ sách chế độ kế toán doanh nghiệp vụ chế độ kế toán kiểm toán thông tư 200/2014/TT-BTC

sách chế độ kế toán doanh nghiệp do nhà xuất bản tài chính phát hành

sách chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng năm 2015

 

Trong những năm vừa qua cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp đã có những đổi mới nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, với sự phát triển của nền kinh tế, đã phát sinh nhiều nshiệp vụ kinh tế mà chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC chưa có hướng dẫn cụ thể. Cập nhật, bổ suns hướng dẫn kế toán cho những thay đổi đó ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư sổ 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nahiệp mới (thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC) và Thông tư sổ 202/2014/TT – BTC Hương dần phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất (thay thể cho Phần XII Thông tư số 161/2007/TT – BTC) áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty mẹ – công ty con thuộc các ngành, thành phần kinh tế trong cả nước khi lập và trình bày báo cáo tài chính họp nhất, sách chế độ kế toán doanh nghiệp bộ tài chính vụ chế độ kế toán kiểm toán thông tư 200/2014/TT-BTC năm 2015 có ảnh bìa cụ thể sau.

 

chế độ kế toán doanh nghiệp vụ chế độ kế toán và kiểm toán bộ tài chính

sách chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 – hệ thống tài khoản kế toán và sơ đồ kế toán chủ yếu

 

sách chế độ kế toán doanh nghiệp bộ tài chính thông tư 200/2014/TT-BTC và tt 202/2014/TT-BTC

quyển 2 báo cáo tìa chính doanh nghiệp độc lập, hợp nhất, chứng từ sổ kế toán, ví dụ thực hành

Bộ sách chế độ kế toán doanh nghiệp do nhà xuất bản tài chính phát hành có giá bán là: 650.000

Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0973680505 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn:  0966648088( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963612769 giao hàng hỏa tốc

Thông tin liên hệ


: sachmoi89
:
:
:
: