Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Sách kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản


Ngày đăng: 25-04-2017 | Ngày cập nhật: 25-04-2017

 SÁCH KỸ NĂNG SOẠN THẢO VÀ TRÌNH BÀY VĂN BẢN

Tác giả Ngô Văn Minh biên soạn sách Kỹ Năng Soạn Thảo Và Trình Bày Văn Bản nhằm hướng dẫn cho bạn đọc những kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản trên cơ sở sử dụng Bộ Công cụ Apache OpenOffice. Qua quyển sách này, bạn đọc không những có kỹ năng soạn thảo văn bản, cách thức sử dụng hình ảnh cho trang văn bản, cách bố cục và trình bày trang văn bản; hơn thế nữa, sách còn hướng dẫn bạn đọc cách thức tạo ra các trang trình chiếu. Nội dung sách gồm hai phần chính:

Phần I: Phần mềm soạn thảo văn bản Writer. Phần này hướng dẫn bạn đọc cách soạn thảo, trình bày và xuất bản văn bản bằng phần mềm Writer.

Phần II: Phần mềm trình chiếu Impress. Phần này hướng dẫn các bạn tạo trang trình chiếu.

Nội dung sách được tác giả sắp xếp theo trình tự tăng dần độ khó và phức tạp của các kỹ năng và cũng tuân theo trình tự các bước biên soạn và trình bày văn bản hoàn chỉnh. Sau mỗi bài học tác giả đề xuất các bài tập để bạn đọc thực hành kỹ năng vừa học. Với cách trình bày sách như trên của tác giả, sách đáp ứng tốt nhu cầu học tập của những người lần đầu tiên tiếp xúc và những người tự học kỹ năng soan thảo và trình bày văn bản trên máy tính. Sách rất thích hợp cho các bạn học sinh, sinh viên, những người làm việc văn phòng, những người có nhu cầu soạn thảo văn bản, tài liệu và cả những người yêu thích kỹ năng soạn thảo văn bản trên máy tính.

http://123doc.org/document/4167209-ky-nang-soan-thao-va-trinh-bay-van-ban.htm

Thông tin liên hệ


: phanmem_vanminh
: Ngô Văn Minh
: 9095242164
: Tổ 23 thôn Hòn Nghê,Vĩnh Ngọc,Nha Trang,Khánh Hòa
: