Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Đánh giá xúc cảm


Ngày đăng: 10-06-2017 | Ngày cập nhật: 10-06-2017
Hệ thống điều khiển – Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá
Hành vi con người rất đa dạng, nhưng tất cả đều quy thành một số mô thức nhất định bao hàm một vài yếu tố chính yếu.
Bí quyết để thấu hiểu con người là thấu hiểu “hệ thống điều khiển” tức hiểu điều gì đang kiểm soát tất cả mỗi chúng ta. Bạn có thể đánh giá mọi thứ trong cuộc sống theo cách dẫn dắt bạn đưa ra những quyết định mang đến kết quả mong muốn.

Xem thêm: Nghệ thuật tư duy rành mạch

Năm yếu tố tác động đến việc đánh giá:
1.  Trạng thái cảm xúc và tinh thần phải thoải mái tích cực.
2. Đặt câu hỏi là thể dạng đầu tiên của quá trình đánh giá.
3. Thang giá trị: Trạng thái hạnh phúc mà ta luôn cố gắng hướng đến hay trạng thái đau khổ mà ta luôn cố gắng tránh khỏi.
4. Niềm tin phổ quát: Qui tắc phù hợp với các giá trị của mình cũng là một hình thái của niềm tin.
5. Những trải nghiệm tham chiếu: Những tham chiếu mà bạn chọn sẽ quyết định ý nghĩa, cách cảm nhận và hành động của bạn.
Khi thay đổi hệ thống điều khiển ta cũng có thể thay đổi cách mình tương tác trong nhiều tình huống khác nhau.
Những giá trị sống – La bàn định hướng cuộc đời
Các giá trị chỉ dẫn từng quyết định của chúng ta, và do vậy cũng viết nên số phận cuộc đời ta, và do vậy cũng viết nên số phận cuộc đời ta. Nếu muốn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất, chúng ta có thể đạt được nó bằng cách đưa ra quyết định dựa trên những gì chúng ta xem là giá trị nhất, và sau đó cam kết sống với chúng mỗi ngày.
Phải nhớ rằng tất cả những quyết định được đưa ra đều bắt nguồn từ việc nhận biết rõ các giá trị, điều gì đó bạn yêu chuộng và nhận ra tầm quan trọng của nó đối với bạn gọi là giá trị. Nhưng cần phải phân biệt giá trị cuối cùng và giá trị phương tiện, hầu hết mọi người không nhận ra sự khác nhau này nên phải nếm trải nhiều nỗi đau.
Khi bạn có “những thứ mình muốn” chưa chắc đã làm bạn hài lòng. Chỉ khi nào sống và làm theo điều bạn tin tưởng là “đúng đắn” bạn mới có được sức mạnh nội tại. Vì khi sống với những giá trị, bạn sẽ cảm thấy vững tin, bình yên, hoàn toàn thoải mái.
Điều chắc chắn là khi ta sống với những chuẩn mực, ta sẽ trải nghiệm những niềm vui bất tận. Không cần “vay mượn” những yếu tố kích thích thiếu lành mạnh khác. Chỉ những giá trị cuối cùng mới làm phong phú thêm cuộc sống của mỗi chúng ta.
Bạn hãy động não tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: “Điều gì quan trọng nhất đối với tôi trong cuộc sống?” Sắp xếp các giá trị thứ tự từ quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất. Bất cứ những giá trị của bạn là gì, chúng đều ảnh hưởng đến hướng đi cuộc đời bạn.

Đọc thêm: Trên đường băng - Tony buổi sáng

Thông tin liên hệ


: Facebook
: Nguyễn Tiến Kiều
: 01678594821
: Hà Nội