Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Thanh ly 2 em becgie lai giong duc va 1 em phu quoc giong cai


Ngày đăng: 06-07-2017 | Ngày cập nhật: 06-07-2017

Vơ không cho nuôi nưã, đành thanh lý nhanh 3 em chó kiêng, (có đủ 3 sô chích ngưà), nơi bán thủ dâu môt Binh Duong


1) Phú quôc cái: đen tư đâu đen chân, hơn 1 tuôỉ, 11kg, băt chuôt va răn khỏi chê, giá 1tr


2) Becgie lai đưc : đóm lươi, màu đen, chân vàng đông, 10 thang, năng 16kg, giá 1.25 tri


3) Becgie lai đưc: màu vàng, 5thang tuôỉ, 15kg, giá 1.25 tr