Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Thành lập doanh nghiệp mới và các vấn đề liên quan


Ngày đăng: 10-07-2017 | Ngày cập nhật: 10-07-2017
Các doanh nghiệp mới được thành lập ngày càng nhiều, để lựa chọn một loại hình doanh nghiệp cho phù hợp cần xem các yếu tố như sau:
- Phân tích rõ ưu điểm và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp như sau:
 Đối với công ty Cổ Phần
Loại hình công ty này thường được lựa chọn khi có nhiều người góp vốn. Đối với công ty cổ phần, vốn điều lệ công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Cổ đông là người sở hữu cổ phần trong công ty. Công ty cổ phần có một số ưu nhược điểm như sau:
– Ưu điểm:
+ Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
+ Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người
+ Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn, do đó việc huy động vốn dễ dàng hơn, linh hoạt hơn và huy động được số vốn lớn hơn các doanh nghiệp khác.
– Nhược điểm:
+ Do công ty cổ phần không hạn chế cổ đông do đó dễ có sự phân hóa các nhóm cổ đông đối kháng nhau về mặt lợi ích nên việc quản lý, điều hành công ty sẽ phức tạp hơn.
+ Việc thành lập công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc bởi pháp luật về chế độ tài chính, kế toán.
+ Đối với công ty cổ phần sẽ khó khăn hơn khi đưa ra một quyết định nào đó do phải thông qua Hội Đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông… Vậy nên rất dễ bỏ qua những cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.
 
Đối với công ty hợp danh
Công ty hợp danh thường ít khi được lựa chọn làm loại hình để thành lập công ty. Công ty phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài ra các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.
– Ưu điểm:
+ Các thành viên góp vốn vào công ty hầu hết đều có quen biết và tin tưởng lẫn nhau cùng góp vốn làm kinh doanh. Do đó việc quản lý dễ dàng hơn các loại hình doanh nghiệp khác.
+ Các thành viên dễ kết hợp với nhau khi làm việc nhóm hơn, tạo hiệu quả cao hơn trong công việc.
+ Do các thành viên góp vốn phải chịu trách nhiệm vô hạn nên dễ thuyết phục đối tác và khách hàng hơn khi kinh doanh.
– Nhược điểm:
+ Do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty nên đối với các thành viên hợp danh của công ty có rủi ro hơn khi kinh doanh.
+ Công ty không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.
 
Đối với doanh nghiệp tư nhân
Đây là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
– Ưu điểm:
+ Thủ tục thành lập công ty đơn giản.
+ Chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Tự do sử dụng lợi nhuận sau thuế.
+ Chủ doanh nghiệp đóng thuế thu nhập cá nhân ngay trên thuế thu nhập doanh nghiệp.
+ Doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn về mọi hoạt động kinh doanh nên có thể dễ dàng hơn trong việc lấy lòng tin từ khách hàng và đối tác.
– Nhược điểm:
+ Chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trước pháp luật dù đang cho thuê doanh nghiệp hoặc thuê người làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp.
Những việc cần làm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp:
- Nộp các khoản thuế cho cơ quan thuế
- Đăng ký chữ kí điện tử
- Làm con dấu pháp nhân
- Đặt in hóa đơn theo mẫu.
Nếu còn có thắc mắc về dịch vụ của công ty chúng tôi bao gồm các dịch vụ như sau:
- Dịch vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp
- Dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
- Tư vấn giải thể, phá sản 
- Dịch vụ hỗ trợ sau khi đăng ký kinh doanh: đăng kí chữ kí số điện tử...
Hãy liên hệ hotline 0905 909 639 để được tư vấn hỗ trợ 
Truy cập website dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng http://ngaymattroi.com/

Thông tin liên hệ


: tourdulich
:
:
:
: