Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Tiếng anh về ca dao, tục ngữ, thành ngữ


Ngày đăng: 12-07-2017 | Ngày cập nhật: 12-07-2017
Money is the good servant but a bad master: Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của
The grass are allways green on the other side of the fence: Đứng núi này trông núi nọ
In rome do as Romans do: Nhập gia tùy tục
A woman gives and forgives, a man gets and forgets: Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên
It's an ill bird that fouls its own nest: Vạch áo cho người xem lưng / Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại.
Men make house, women make home: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm
Still water run deep: Tâm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi
Many a little makes a mickle: Kiến tha lâu đầy tổ
East or west - home is best: Ta về ta tắm ao ta
Money make the mare go: Có tiền mua tiên cũng được
Like father, like son: Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh
The die is cast: Bút sa gà chết
Two can play that game: Ăn miếng trả miếng
Practice makes perfect: Có công mài sắt có ngày nên kim
Silence is gold: Im lặng là vàng
Time is money: Thời gian là tiền bạc
The truth will out: Cái kim trong bọc có ngày lòi ra
No pain, no gain: Có làm thì mới có ăn
A bad beginning makes a bad ending: Đầu xuôi đuôi lọt
A clean fast is better than a dirty breakfast: Giấy rách phải giữ lấy lề
Beauty is but skin-deep: Cái nết đánh chết cái đẹp
Calamity is man's true touchstone: Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Catch the bear before tou sell his skin: Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng
Diamond cut diamond: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Far from eye, far from heart: Xa mặt cách lòng
Fine words butter no parsnips: Có thực mới vực được đạo
Give him an inch and he will take a yard: Được voi, đòi tiên
Grasp all, lose all: Tham thì thâm
Haste makes waste Dục tốc bất đạt
Robbing a cradle: Trâu già mà gặm cỏ non
A stranger nearby is better than a far-away relative: Bà con xa không bằng láng giềng gần
Don't judge a book by its cover: Đừng trông mặt mà bắt hình dong
You will reap what you will sow: Gieo nhân nào gặt quả nấy
Don't postpone until tomorrow what you can do today: Đừng để những việc cho ngày mai mà bạn có thể làm hôm nay
Trung tâm Ngoại Ngữ Atlantic Từ Sơn
Địa chỉ: Số 24 Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh
SĐT: 02223.745.724- 02223.745.725. 02223.745.726