Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Học tiếng hàn qua thành ngữ, tục ngữ


Ngày đăng: 13-07-2017 | Ngày cập nhật: 13-07-2017
뜻이 있는 곳에 길이 있다 - Có chí thì nên
감언이설    Mật ngọt chết ruồi
고진감래    Khổ tận cam lai
구사일생    Thập tử nhất sinh
티끌 모아 태산 - Kiến tha lâu đầy tổ
기고만장    Khí cao vạn trượng
기절초풍    Hồn xiêu phách lạc
좋은 약은 입에 쓰다 - Thuốc đắng giã tật
노심초사    Lao tâm khổ tứ
단도직입    Đơn phương độc mã
동고동락    Đồng cam cộng khổ
금강산도 식후경 - Có thực mới vực được đạo
반신반의 - Bán tín bán nghi
누워서 침 뱉기 - Gậy ông đập lưng ông
모로 던져도 마름쇠 - Chắc như đinh đóng cột
동문서답    Hỏi đông đáp tây
동병상련    Đồng bệnh tương lân
반신반의    Bán tín bán nghi
부화뇌동    Gió chiều nào theo chiều ấy
불가사의    Bất khả tư nghị
불평부당    Bình đẳng công tâm
비일비재    Không phải lần 1, lần 2
상부상조    Tương phùng tương trợ
동분서주    Chạy đông chạy tây
동상이몽    Đồng sàng dị mộng
두문불출    An phận thủ thường
막상막하    Kẻ tám lạng, người nửa cân
무궁무진    Vô cùng vô tận
새웅지마    Tái ông thất mã
심사숙고    Tận tâm kiệt lực
아전인수    Tát nước vào ruộng nhà
선견지명    Thần cơ diệu toán
설상가상    Họa vô đơn chí
소탐대실    Tham bát bỏ mâm
유명무실    Hữu danh vô thực
임기응변    Tùy cơ ứng biến
전무후무    Vô tiền khoáng hậu
전화위복    Chuyển họa thành phúc
좌충우돌    Tả xung hữu đột
천우신조    Quý nhân phù trợ
 
Trung tâm Ngoại Ngữ Atlantic Từ Sơn
Địa chỉ: Số 24 Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh
SĐT: 02223.745.724- 02223.745.725. 02223.745.726