Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Những câu giao tiếp tiếng Anh trong văn phòng


Ngày đăng: 13-07-2017 | Ngày cập nhật: 13-07-2017
- How long have you worked here? (Cậu đã làm ở đây được bao lâu rồi?)
- I’m going out for lunch. (Tôi sẽ ra ngoài ăn trưa)
- I’ll be back at 1.30. (Tôi sẽ quay lại lúc 1h30)
- How long does it take you to get to work? (Cậu đi đến cơ quan mất bao lâu?)
- The traffic was terrible today. (Hôm nay giao thông tệ quá)
- How do you get to work? (Cậu đến cơ quan bằng gì?)
Absence from work – Vắng mặt cơ quan
- She’s on maternity leave. (Cô ấy đang nghỉ đẻ)
- He’s on paternity leave. (Anh ấy đang nghỉ vì vợ sinh con)
- He’s off sick today. (Anh ấy hôm nay bị ốm)
- He’s not in today. (Anh ấy hôm nay không có ở cơ quan)
- She’s on holiday. (Cô ấy đang nghỉ lễ)
- I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today. (Tôi e là hôm nay không được khỏe nên không thể tới cơ quan được)
Dealing with customers – Làm việc với khách hàng
- He’s with a customer at the moment. (Hiện giờ anh ấy đang tiếp khách hàng)
- I'll be with you in a moment. (Lát nữa tôi sẽ làm việc với anh/chị)
- Sorry to keep you waiting. (Xin lỗi đã bắt anh/chị phải đợi)
- Can I help you? (Tôi có thể giúp gì được cho anh/chị?)
- Do you need any help? (Anh/chị có cần tôi giúp gì không?)
- What can I do for you? (Tôi có thể làm gì giúp anh/chị?)
In the office – Trong văn phòng
- He's in a meeting. (Anh ấy đang bận họp)
- What time does the meeting start? (Mấy giờ buổi họp bắt đầu?)
- What time does the meeting finish? (Mấy giờ thì buổi họp kết thúc?)
- The reception’s on the first floor. (Quầy lễ tân ở tầng một)
- I'll be free after lunch. (Tôi rảnh sau bữa trưa)
- She's having a leaving-do on Friday. (Cô ấy sắp tổ chức tiệc chia tay vào thứ Sáu)
- She's resigned. (Cô ấy xin thôi việc rồi)
- This invoice is overdue. (Hóa đơn này đã quá hạn thanh toán)
- He’s been promoted. (Anh ấy đã được thăng chức)
- Here’s my business card. (Đây là danh thiếp của tôi)
- Can I see the report? (Tôi xem bản báo cáo được không?)
- I need to do some photocopying. (Tôi cần phải đi photo)
- Where's the photocopier? (Máy photocopy ở đâu?)
- The photocopier's jammed. (Máy photocopy bị tắc rồi)
- I've left the file on your desk. (Tôi đã để tài liệu trên bàn anh/chị rồi)
IT problems – Các vấn đề về công nghệ thông tin
- There's a problem with my computer. (Máy tính của tôi có vấn đề)
- The system's down at the moment. (Hiện giờ hệ thống đang bị sập)
- The internet's down at the moment. (Mạng internet đang bị sập)
- I can't access my emails. (Tôi không thể truy cập vào email của mình được)
- The printer isn't working. (Máy in đang bị hỏng)
Ngoại ngữ Atlantic Từ Sơn
Địa chỉ: 24 Lý Thánh Tông- Đồng Nguyên-Từ Sơn-Bắc Ninh
ĐT: 02223.745.725/ 02223.745.726
Hotline: 0973.825.167