Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

26 thành ngữ tiếng anh thông dụng


Ngày đăng: 16-07-2017 | Ngày cập nhật: 16-07-2017
 1. Seeing is believing: Tai nghe không bằng mắt thấy.
  2. Easier said than done: Nói dễ, làm khó.
  3. One swallow does not make a summer: Một con én không làm nên mùa xuân.
  4. Time and tide wait for no man Thời giờ thấm thoát thoi đưa
  5. Nó đi di mãi có chờ đại ai.
  6. Grasp all, lose all: Tham thì thâm
  7. Let bygones be bygones: Hãy để cho quá khứ lùi vào dĩ vãng.
  8. Hand some is as handsome does: Cái nết đánh chết cái đẹp.
  9. When in Rome, do as the Romes does: Nhập gia tuỳ tục
  10. Clothes does not make a man: Manh áo không làm nên thầy tu.
  11. Don’t count your chickens, before they are hatch: chưa đỗ ông Nghè đã đe Hàng tổng
  12. A good name is better than riches: Tốt danh hơn lành áo
  13. Call a spade a spade: Nói gần nói xa chẳng qua nói thật
  14. Beggar’s bags are bottomless: Lòng tham không đáy
  15. Cut your coat according your clothes: Liệu cơm gắp mắm
  16. Bad news has wings: Tiếng dữ đồn xa
  17. Doing nothing is doing ill: Nhàn cư vi bất thiện
  18. A miss is as good as a mile: Sai một li đi một dặm
  19. Empty vessels make a greatest sound: Thùng rỗng kêu to
  20. A good name is sooner lost than won: Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng
  21. A friend in need is a friend indeed: Gian nam mới hiểu bạn bè
  22. Each bird loves to hear himself sing: Mèo khen mèo dài đuôi
  23. Habit cures habit: Lấy độc trị độc
  24. Honesty is best policy: Thật thà là cha quỷ quái
  25. Great minds think alike: Tư tưởng lớn gặp nhau
  26. Go while the going is good: Hãy chớp lấy thời cơ
 
Ngoại ngữ Atlantic Từ Sơn
Địa chỉ: 24 Lý Thánh Tông- Đồng Nguyên-Từ Sơn-Bắc Ninh
ĐT: 02223.745.725/ 02223.745.726
Hotline: 0973.825.167