Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Học Tiếng Anh chuyên ngành du lịch (lỄ TÂN, HƯỚNG DẪN VIÊN, BUỒNG PHÒNG, QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN) ở Đà nẵng


Ngày đăng: 17-07-2017 | Ngày cập nhật: 17-07-2017
TRUNG TÂM ANH NGỮ  THÀNH CÔNG VIỆT
CHƯƠNG TRÌNH GIẢM HỌC PHÍ CHÀO HÈ 2017

Lớp tiếng anh lễ tân khách sạn - 2.500.000 đ giảm còn 2.000.000 đ
Lớp tiếng anh buồng phòng- 2.500.000 đ giảm còn 2.000.000 đ

Lớp tiếng anh du lịch -3.000.000 đ giảm còn 2.500.000 đ
Lớp tiếng anh quản trị khách sạn- 3.000.000 đ giảm còn 2.500.000 đ
Lớp tiếng anh giao tiếp căn bản 1.500.000 đ
Lớp tiếng anh thiếu nhi 600.000 đ / 1thangLớp lễ tân khách sạn – 2.500.000 đ giảm còn 1.750.000 đ
Lớp buồng phòng – 2.500.000 đ giảm còn 1.750.000 đ

Lớp quản trị khách sạn – 3.000.000 đ giảm còn 2.100.000 đ 
Lớp dịch vụ nhà hàng – 3.000.000 đ giảm còn 2.100.000 đ


Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc